Overlevelsesteknik – At navigere

Klik på: Overlevelsesteknik – for at gå til starten (første side – Entré) af dette emne på denne hjemmeside.

Overlevelsesteknik er for overskuelighedens skyld opdelt i 12 underpunkter, som følger:

Nederst på denne side ser du et Galleri med foreløbigt 41 fotos, som vedrører: At navigere:


Forord:

Dersom forholdene er til det, og man selv er i fysisk stand til at bevæge sig (og føler sig stærk nok til opgaven), er det vigtigt at man kan finde ud af hvor man er, og hvor man skal hen – såfremt man vælger at gå sin redning i møde.

Er man f.eks. skadet (eller afkræftet), er det måske bedst at afvente et redningshold – og koncentrere sig mere om at etablere nødbivuak, at lave ild og varme, at undgå store rovdyr, at signalere og at finde og tilberede vand.

Generelt er det bedst at navigere (bevæge sig rundt) i dagslys, og undgå nat, tæt tåge eller snevejr – i hvert fald i tempererede egne med f.eks. farlige klippesprækker, farlige moseområder og farlige rovdyr.

Det siges, at i nyere tid er det vist ikke sket, at nødstedte mennesker i Skandinavien er sultet ihjel i en overlevelsessituation – og at de skandinaviske redningstjenester er meget effektive til at lokalisere og bjærge nødstedte mennesker. – Kan en nødstedt holde sig varm, tør og fri af skader og store rovdyr samt finde, tilberede og opbevare vand, synes chancerne for redning at være ganske rimelige – i hvert fald i Skandinavien, og især når man selv aktivt gør brug af: At signalere og nødsignaler – og når man i forvejen har meddelt andre hvor man skulle hen, og hvor længe.

I denne forbindelse skal man huske, at dét at navigere også indeholder at signalere tydeligt (synligt på 30 meter) – dvs at markere dén rute man følger, dersom man forsøger sig med at gå sin redning i møde.


I Galleriet herunder kan du klikke på 1. foto, og taste dig frem og tilbage i fotos med tastaturets piltaster (højrepil: frem i Galleriet og venstrepil: tilbage i Galleriet) – eller klikke på pile i højre og venstre side på skærmbilledet:

Du kan højreklikke på de åbne fotos, og gemme disse på egen PC eller lignende.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.