Overlevelsesteknik – At finde læ og skjul og undgå at blive set og ædt

Klik på: Overlevelsesteknik – for at gå til starten (første side – Entré) af dette element på denne hjemmeside.

Overlevelsesteknik er for overskuelighedens skyld opdelt i 12 underpunkter, som følger:

Nederst på denne side ser du et Galleri med foreløbigt 27 fotos, som vedrører: At finde læ og skjul – og undgå at blive set:


Forord:

Dette er nok dét som er mest aktuelt – i begyndelsen af din overlevelsessituation. At finde læ og skjul for vejrlig (vind, kulde og nedbør) og undgå at blive set af større rovdyr – vil være en naturlig start.

At undgå at blive set af f.eks. større rovdyr er hensigtsmæssigt, dersom du beslutter dig til at på egen hånd finde frem til hjælp – eller hvis du eventuelt senere bliver nødt til at skaffe vand og føde, således at du ikke skræmmer byttedyr væk og selv undgår større rovdyr. – Hér skal medtænkes, at man jo ikke nødvendigvis bliver ædt af større rovdyr, men at selv en mindre skade eller ridse kan medføre en livstruende situation i et medicinfrit miljø uden lægehjælp.


Undgå at blive ædt – Forsvar mod dyr:

Ikke kun større rovdyr som f.eks. bjørn, ulv og jærv i Skandinavien er farlige. – En elg eller en hjort kan være lige så dødelig i sine spark med forløbene, som er meget vanskelige at afværge, både på grund af dyrets vægt, rækkevidde og uberegnelige bensving. Hjortedyrs klove er hårde og meget skarpkantede og deres spark med forløbene kommer ovenfra, og medbringer derfor en stor del af dyrets vægt.

Efterfølgende er er ikke noget for børn, unge og sarte sjæle – og er naturligvis kun noget som må foregå i en reel og virkelig livstruende nødsituation / nødværge, og i en decideret overlevelsessituation, hvor du ikke har andre muligheder. Ud over dette niveau, er metoderne dyrplageri, ulovlige, uetiske og strafbare og af alle andre grunde helt og aldeles uacceptable. – Men det må vel kunne påregnes, at dersom du selv er ved at miste livet til et vildt dyr, og dette endda på en grusom måde, må det være legalt at alle hensyn og medfølelse til et angribende, livstruende rovdyr kastes overbord i en ren nød,- og overlevelsessituation.

Det må antages at eneste effektive værn mod større rovdyr og f.eks. elg (- hvis man ikke har andre våben), er et langt og meget kraftigt spyd, som altid skal være medbragt og være klar til hurtig brug. – F.eks. et tilspidset, kraftigt og stærkt stykke træ, uden knaster, råd, ridser og andre svækkende ting, i 2½ til 3 meters længde. – Den stumpe ende holdes mod fast terræn mellem ens fødder/ben og holdes rigtig godt fast med begge hænder i en vinkel, hvor spydspidsen (den tilspidsede del eller spydenden med en fastbundet kniv) vil ramme vitale dele af det fremstormende dyr, hvis egenvægt vil sørge for at spyddet går dybt ind i dyrekroppen.

Dog skal du altid regne med, at et såret eller døende større rovdyr kan have en selvopholdelsesdrift og et raseri, som rækker til at slå 2-3 mennesker ihjel – så tag altid afstand fra dyrets dødskamp, men stå derimod ikke og afvent dersom du er det mindste i tvivl om at dyret er døende – fortsæt med at slå dyret ihjel hvis du har mulighed for dette og redskaber hertil. – I film ser du ofte følgende sekvens: en mand overfalder en kvinde, hun tildeler ham et enkelt slag med en stegepande, som får manden til at falde forsvarsløs om et kort øjeblik – kvinden løber, manden kommer op igen, hvorefter overfaldet fortsætter. – Var kvinden blevet der (efter første slag) og fortsat med at slå den mere eller mindre og kortvarigt forsvarsløse mand til dyb bevidstløshed (og evt. bundet hans hænder), var overfaldet på hende stoppet.

Har du kun en kniv eller en tilvirket kraftig pind med spids i den ene (eller bedst i begge ender), så gå hårdt efter øjne, åben mund, næse, halspulsåren på siden af halsen, eller stik kniven/pinden hårdt ind i øret på dyret, i retning mod hjernen. – Et stik i øret er meget smertefuldt, og kan muligvis få dyret til at miste lysten til at fortsætte. – Det er meget effektivt at i begge hænder have (knuge) på midten af en ca. 45 cm lang, kraftig pind, som er tilspidset i begge ender – herved kan du hugge og støde i alle retninger og i alle stillinger, og får dyret fat i din ene arm eller hånd, bruger du den anden arm/hånd til at støde pinden i dyrets øjne eller ører, som du nu har helt styr på hvor er. Stik lynhurtigt og så mange gange du når dette, og forsøg på at slippe væk, når dyret slipper din arm eller hånd (eller hvor den nu har fat).

Med en kniv kan du lamme/dræbe selv store dyr, ved at stikke kniven ned i dyrets nakkehvirvel helt oppe mod dyrets kranium (hvor nakkehvirvel er tæt på skindet (overfladen). Også ryghvirvlerne er brugbare, i området fra dyrets skulder til ca. halvdelen ned ad ryggen (mod halen). Løver lammer/dræber elefanter ved at stikke en hjørnetand ned mellem 2 hals,- eller ryghvirvler – Kniven skal forsøges lirket ind mellem 2 halshvirvler eller ryghvirvler, hvorved dyrets nervebane (medulla spinalis, som løber igennem alle ryg,- og halshvirvler) overskæres eller beskadiges, hvorved dyret vil blive lammet lige straks og dør efter kort tid, fordi alle dyrets organer (hjerte, lever, nyre, lungefunktion mv.) sættes ud af spil samtidigt, når de elektriske styreimpulser i nervebanen fra lillehjernen til disse organer bliver afbrudte af knivstikket.

Du vil formentlig heller ikke have en hammer eller en lægtehammer ved hånden. – Med en sådan kan man knuse selv et stort dyrs kranie, hvilket fører til dyrets død. – I mangel af en hammer, kan du selv lave en, ved at binde en passende stor (evt. spids) sten til en passende stor og stærk gren/kæp. Se i fotos på denne side, hvordan du binder med grene og laver reb af brændenælder og granrødder. – Du kan godt regne med at et større rovdyr kommer til dig med hovedet først, og kan du afpasse et kraftigt, præcist og vinkelret slag ovenfra, således at hammerslaget og dyrets hoved i fremdrift møder hinanden det helt rigtige sted ca. midt på dyrets kranium – vil dyrets kranieplade partielt blive trykket mod hjernebarken, hvorved dyret vil dø. – Igen gælder, at fjerne sig tilstrækkeligt langt væk fra dyret, indtil det er dødt.

Er du helt uden våben eller hjemmelavet spyd (eller en skræmmende ildfakkel), har du dog et par muligheder for forsvar:

Gå efter dyrets øjne – det er barskt og modbydeligt, men tænk på alternativet. – Du bokser (slår) konstant og kraftigt med begge hænders fingerspidser mod dyrets øjne – altså med de såkaldte fingerslag. Du skal have åbne hænder, hvor dine fingre er gjort helt stive og let bøjede (så du ikke brækker dine fingre i slagene). – Selv om dyret lukker øjnene, fortsætter du med slagene, da et stød mod øjenæblet (også gennem øjenlåget) er yderst smertefuldt. – Får dyret fat i din ene hånd/arm, fortsætter du med den anden, og begge øjne skal helst sættes ud af spil. Grunden til at alle dine 10 fingre skal være udadrettede og let bøjede er, at der så er maksimale chancer for at én eller to af fingrene rammer øjnene. – Kan du ikke komme til at slå med beskrevne fingerslag, før da én eller to flade hænder op på ved siden af dyrets øjne, forsøg at fange og fastholde i dyrets skind med fingrene ved siden af øjnene, og tryk derefter øjenæblerne hårdt ind med én tommelfinger eller med begge tommelfingre samtidigt. – Det gælder herefter om at du fjerner dig langt væk fra dyret, som stadigvæk er farligt, eller om at du herefter slår dyret ihjel på anden måde, hvis muligt.

Er dyret et handyr, kan man forsøge sig med at få godt fat i testiklerne, og klemme så hårdt man kan, eventuelt under samtidigt træk. Du ligger formentlig ned, og skal hurtigt manøvrere dig hen i nærheden af dyrets testiklerne og tage lynhurtigt fat, og det skal helst lykkes første gang, da dyret hurtigt finder ud af dine intentioner, og er vant til at andre rovdyr (frænder) går efter testiklerne. – Herved mister dyret måske lysten til at fortsætte. – Det gælder herefter om at du fjerner dig langt væk fra dyret, som stadigvæk er farligt, eller om at du herefter slår dyret ihjel på anden måde, hvis muligt.

Ét eller flere kraftige og præcise vinkelrette håndkantslag ca. mellem den bare hårløse næse og 1½ tomme op mod øjnene på en bjørn, ulv eller jærv, vil kunne knække eller beskadige det yderste af næsebenet, som hér består af mere eller mindre brusk. – Herved mister dyret måske lysten til at fortsætte. – Det gælder herefter om at du fjerner dig langt væk fra dyret, som stadigvæk er farligt, eller om at du herefter slår dyret ihjel på anden måde, hvis muligt.

Giv dyret nogle voldsomme klap med begge dine håndflader og helt synkront, samtidigt og præcist mod dyrets (begge) ørehuller. Rigtigt udført kan dyrets trommehinder beskadiges eller blive punkteret. Dyret kan blive forvirret og konfus af dette, og hér gælder det så om at fortsætte på anden måde med at sætte dyret ud af spillet, dersom dyret ikke stikker af – eller du skal selv stikke af, hvis muligt.

Et mindre rovdyr, som f.eks. en lille og enlig ulv: Er det muligt, få da fat med begge hænder i dyrets bagben, lige over bagpoterne. Løft bagpoterne fri af jorden, hvorefter du har fuldt kontrol over dyret, som ikke vil kunne nå dig, dersom du holder fast (ligesom en trillebør). – Træk dyret baglæns nogle skridt (uden selv at vælte), indtil dyrets hofte/bækken kommer ned mod jorden. Træd med fuld vægt – eller læn dit ene knæ (eller begge) med fuld vægt ovenpå dyrets rumpe (hofte/bækken), og træk samtidigt kraftigt opad i dyrets bagben (eventuelt i ryk hvis du ikke er stærk). Herved kan dyrets lårben (femur) trækkes ud af leddene i hofteskålen (pelvis), og dyret er passificeret. – Dyret bør slås ihjel, hvis muligt – da det lider vanvittigt meget.


Når man skal etablere læ eller skjul og overnatningssted, og når man evt. skal fange dyr – kan man få rigtig meget glæde af Knob.

Når du har etableret læ, skjul eller overnatningssted, bliver At lave ild og varme næste skridt.


I Galleriet herunder kan du klikke på 1. foto, og taste dig frem og tilbage i fotos med tastaturets piltaster (højrepil: frem i Galleriet og venstrepil: tilbage i Galleriet) – eller klikke på pile i højre og venstre side på skærmbilledet:

Du kan højreklikke på de åbne fotos, og gemme disse på egen PC, telefon eller lignende.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.