Overlevelsesteknik – At signalere og nødsignaler

Klik på: Overlevelsesteknik – for at gå til starten (første side – Entré) af dette element på denne hjemmeside.

Overlevelsesteknik er for overskuelighedens skyld opdelt i 12 underpunkter, som følger:

Nederst på denne side ser du et Galleri med foreløbigt 8 fotos, som vedrører: At signalere og nødsignaler:


Forord:

At signalere er at meddele andre at du har brug for hjælp og at lede et redningshold hen til dig. – Har du besluttet at blive hvor du er, er det vigtigt med et helt system af signalering af både passive signaler som virker (passer sig selv) både dag og nat (f.eks. signalfarvet tøj ophængt på nogle høje grene eller internationale nødsignaler), og af aktive signaler (f.eks. nødblus, nødraketter o. lign.), som altid skal være lige ved hånden og skal anvendes lige i det rigtige øjeblik, og røggeneratorer (specialbål som udvikler sort røg, og som til hver en tid skal være klar til hurtig optænding).

At signalere er også at meddele et redningshold i hvilken retning du er gået, dersom du beslutter dig for at gå redningen i møde, eller hvis du går langt væk for at finde vand eller mad. – Denne vigtige ruteafmærkning gør du ved at markere din rute, ved f.eks. at hugge bark af træerne i hovedhøjde, og hvor du kan se fra den ene barkafhugning til den anden. At nogle af disse træer vil gå ud, vil jeg ærligt talt se stort på i en ren overlevelsessituation, da der nok er millioner af lignende træer i området – men formentlig kun én af mig.


I Galleriet herunder kan du klikke på 1. foto, og taste dig frem og tilbage i fotos med tastaturets piltaster (højrepil: frem i Galleriet og venstrepil: tilbage i Galleriet) – eller klikke på pile i højre og venstre side på skærmbilledet:

Du kan højreklikke på de åbne fotos, og gemme disse på egen PC, telefon eller lignende.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.