Overlevelsesteknik – At lave ild og varme

Klik på: Overlevelsesteknik – for at gå til starten (første side – Entré) af dette element på denne hjemmeside.

Overlevelsesteknik er for overskuelighedens skyld opdelt i 12 underpunkter, som følger:

Nederst på denne side ser du et Galleri med foreløbigt 26 fotos, som vedrører: At lave ild og varme:


Forord:

De basale behov for et menneske i vildmarken, er Ly, Varme, Vand og Føde.

At lave ild er vigtigt ved 3 af de ovennævnte behov, ligesom ild også kan tørre dit våde tøj for at undgå helt op til kuldedøden, ligesom ild kan gøre dit fundne vand og din fangede eller indsamlede mad ufarlig at indtage.

Rigtigt placeret bålplads er vigtig, og det er vigtigt at vælge den rigtige,- og til formålet egnede båltype, ud af flere mulige og velafprøvede gennem tiderne.

Ligesom altid, gælder det naturligvis om at man ikke kommer til at starte en skovbrand eller brand i underliggende jordlag, som kan sprede sig uopdaget og langt.


I Galleriet herunder kan du klikke på 1. foto, og taste dig frem og tilbage i fotos med tastaturets piltaster (højrepil: frem i Galleriet og venstrepil: tilbage i Galleriet) – eller klikke på pile i højre og venstre side på skærmbilledet:

Du kan højreklikke på de åbne fotos, og gemme disse på egen PC, telefon eller lignende.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.