Overlevelsesteknik – Færdsel på is og overlevelse

Klik på: Overlevelsesteknik – for at gå til starten (første side – Entré) af dette element på denne hjemmeside.

Overlevelsesteknik er for overskuelighedens skyld opdelt i 12 underpunkter, som følger:

Herunder ser du et Galleri med foreløbigt 5 fotos, som vedrører: Færdsel på is og overlevelse:

Forord:

Det kan forekomme fristende for en person i en overlevelsessituation, at gå forholdsvist ubesværet over en sø, et moseområde, en elv e. lign. – for at gå direkte mod sit sigtepunkt.

Dette skal dog vejes nøje op imod, at risikoen for at dø er stor, dersom man går igennem isen. Isens bæreevne er aldrig til umiddelbart at gennemskue, og er betinget af så mange andre faktorer, som man ikke vil kunne have kendskab til, eller styr på.


I Galleriet herunder kan du klikke på 1. foto, og taste dig frem og tilbage i fotos med tastaturets piltaster (højrepil: frem i Galleriet og venstrepil: tilbage i Galleriet) – eller klikke på pile i højre og venstre side på skærmbilledet:

Du kan højreklikke på de åbne fotos, og gemme disse på egen PC, telefon eller lignende.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.