Knob B

Denne side Knob B, er fortsættelsen af siden Knob A.

Hovedindhold (for begge sider):

A3. Knob til sammenføjning:

Sammenføjningsknob er betegnelsen for knob beregnet til at binde to ender reb sammen med. Rebene bør være af samme materiale og have samme diameter – (undtagen når det gælder de to typer Flagknob: Enkelt og Dobbelt Flagknob).

A3-1. Sammenføjning – Råbåndsknob (Square Knot):

* Råbåndsknob – løst. – Forener to stykker reb, snor eller line af samme materiale og diameter, men anvendes kun som midlertidig knude. – Kan bindes selv ved begyndende træk i langtovene. – Pendenten til dette knob er Kællingeknuden, hvor tampen ikke kommer ud langs med langtovet. Kællingeknuden er et svagt knob, som også er meget svært at binde op efter hårdt træk. – Råbåndsknobet er et gammelt og enkelt bindende knob, der bruges til at sikre et reb eller en line rundt om en genstand. – Ud over at blive brugt af sejlere til rebning og oprulning af sejl er det også et af de vigtigste knob indenfor dekorative makrame stoffer. – Knobet ligger fladt, når det bindes af stof og har tidligere været brugt til at binde bandager. – Se det beslægtede: Kirurgisk Knob.
* Råbåndsknob – opstrammet. – Det er let at se om man binder dette knob rigtigt. – Råbåndsknobet er dog kun effektivt, hvis man binder lige tykke reb sammen. – Har man 2 stykker reb der ikke er lige tykke, er f.eks. Fiskerknobet bedre, men Helling er bedst som sammenføjningsknob.

Råbåndsknob med Ters:

Råbåndsknob med Ters – som forstærker knobet når hårdt træk i langtovene.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A3-2. Sammenføjning – Råbåndsløkkeknob:

* Råbåndsløkkeknobet. – Råbåndsknobet er dog kun effektivt, hvis man binder lige tykke reb sammen. – Har man 2 stykker reb der ikke er lige tykke (som hér), er Fiskerknobet eller Flagknobet bedre.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A3-2. Sammenføjning – Flagknob (Enkelt og Dobbelt):

Flagknob anvendes til at sammenføje to snore eller liner af forskellige diametre. – Bør ikke anvendes ved for store trækspændinger.

Flagknob (enkelt):

Enkelt Flagknob. – Dette knob anses af mange for at være et “vigtigt” knob. – Er ikke så sikkert som det Dobbelte Flagknob. – Kan sikres ved at udføre f.eks. et Overhåndsknob i de frie tampe. – Knobet kan være svært at stramme rundt om et emne, så det er ikke ret godt til at pakke gaver ind med. – Flagknobet anbefales til samling af to reb af forskellig tykkelse. – Det tykkere reb bør bruges til den simple bugt (det hvide reb). – Flagknobet fungerer lige så godt, hvis rebene er lige tykke.

Flagknobet kan også udføres som et Flagknob med slipstik, da den frie tamp kan føres delvist tilbage hvor den kom fra – lige til at trække i og løsne Flagknobet. – Et Flagknob med slipstik er altså en hurtig åbnet udgave af Flagknobet. – Gennem tiderne er knobet blevet brugt som et midlertidigt stik til sikring af roret på en båd.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Dobbelt Flagknob:

* Dobbelt Flagknob – meget mere sikkert end Enkelt Flagknob, og især hvis rebtykkelser er meget forskellige. – Godt knob også til våde reb. – Kan sikres ved at udføre et Overhåndsknob i de frie tampe. – Lige som Flagknobet anbefales det Dobbelte Flagknob til samling af to reb af forskellig tykkelse, men tilføjer en ekstra grad af sikkerhed, især hvis forskellen i tykkelsen er ujævn. – Det tykkere reb bør bruges til den simple bugt. – Flagknobet fungerer lige så godt, hvis rebene er lige tykke.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————–

A3-3. Sammenføjning – Fiskerknob (enkelt):

Fiskerknob (enkelt) /Fisherman´s Knot, løst. – Anvendes til sammenføjning af 2 liner, og ofte til armbånd og halskæder i læder. – Kan kun anvendes ved reb er af samme dimension, og er ikke velegnet til store diametre. – Fiskerknobet bruges til at forbinde to liner med samme diameter med hinanden. – Selv om det er velegnet til fiskeri, så er der andre knuder, som præsterer bedre, f.eks. Blodknuden.– Et stærkere knob er også: Dobbelt Fiskerknob, som er en stærk metode til sammenføjning af enderne af to liner. – Det er meget effektivt ved snore og liner i små diameter, såvel som især fiskeliner. – Det Dobbelte Fiskerknob glider ikke under belastning.
Fiskerknob (enkelt), opstrammet.

—————————————————————————————————————

A3-4. Sammenføjning – Dobbelt fiskerknob:

Dobbelt Fiskerknob. – Dobbelt Fiskerknob er et af de stærkeste knob til sammenføjning. – Det er et forholdsvist stort knob, og er derfor primært velegnet til tov med en lille diameter. – Det er meget effektivt ved snore og liner i lille diameter, såvel som især fiskeliner. – Det Dobbelte Fiskerknob glider ikke under belastning.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Dobbelt Fiskerknob:

————————————————————————————————————-

A3-5. Sammenføjning – Kirurgisk knob:

* Kirurgisk knob, løst. – Anvendes til sammensyning af operationssår. – Stor fordel er at første tørn ikke glider inden anden tørn er lagt. – Knobet har et godt tag og det vrider under sammentrækning. – Bruges også når et reb skal surres stramt omkring et emne. – Bemærk at tampene skal udløbe af knobet ligesom hos Råbåndsknob. – Et Kirurgisk Knob er en simpel ændring af Råbåndsknobet. – Det tilføjer en ekstra drejning, når den første del bindes, hvilket tilføjer friktion, som gør knobet mere sikkert. – Dette knob er almindelig brugt bland kirurger i situationer, hvor det er vigtigt at bevare spændingen på en sutur. – Kirurgiske Knob bruges også indenfor fluefiskeri og til at binde kviltninger.
Kirurgisk knob, opstrammet.

—————————————————————————————————————-

A3-6. Sammenføjning – Helling:

* Helling / Hellestik / Karrakstik (Carrick bend) – hvor den højre (blå) tamp er sikret, hvilket man også skal gøre med den hvide frie tamp. – Et nok ofte overset knob, som er meget symmetriskt og måske det stærkeste knob af dem alle, også selv om knobet kæntrer (kollapser) under hårdt træk, hvor det anbefales at sikre begge tampene til langtovene. – De to tampe skal være i flugt med hinanden under stramning (når rebene sanser). – Den blå tamp ses sikret med Stopperknob i fotoet til højre, og på samme måde sikres den hvide tamp. – Selv efter meget hårdt træk, er knobet let at løsne. – Et uhyre let sammenføjningsknob at binde. – Karrakstikket er en knude, der bruges til samling af to reb. – Det er især velegnet til meget tunge reb eller kabler, der er for store og stive til at blive samlet med andre, mere gængse knob. – Det sætter sig ikke fast, heller ikke efter det har været udsat for en betydelig belastning, eller er blevet gennemblødt med vand. – Karrakstikkets smukke, vævede form har også gjort det populært til dekorative formål.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Anden visning:

* Helling / Hellestik / Karrakstik (Carrick bend).

Anden visning:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

* Helling / Hellestik / Karrakstik (Carrick bend).

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A3-8. Sammenføjning – Krydsknuden:

Krydsknuden.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A3-9. Sammenføjning – Dobbelt Krydsknude:

Dobbelt Krydsknuden.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A3-10. Sammenføjning – Blodknude:

Blodknuden / Blood Knot er yderst anvendelig ved samling af to fiskesnøre, mens man vedligeholder en stor del af snørernes styrke. – Andre knuder, der bruges til dette formål, kan miste en betydelig del af deres styrke. – Det er sandsynligt, at knuden sætter sig fast, hvilket ikke er et problem ved fiskesnøre, men kan være et problem ved normalt reb.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se også: Blood Knot anvendt ved fiskeline.

—————————————————————————————————————-

A3-11. Sammenføjning – Vandknob:

Vandknobet / Water Knot. – Bruges ved klatring ofte til samling af to ender gjord. – Vandknobet er et “genvævet” Overhåndsknob. – Det betyder, at et overhåndsknob er bundet i enden af et reb / en gjord, og så følger et andet reb det første rebs vindinger parallelt, men fra den modsatte retning.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————

A3-12. Sammenføjning – Ashley´s Bend:

Ashley´s Bend. – Ashleys Bend er meget stærk og sikker, når den bruges til at sammenføje ensartede reb. – Det glider ikke, selv når det bringes under svære stødbelastninger, og kan let løsnes, når det ønskes.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————

A3-13. Sammenføjning – Strait Bend:

* Strait Bend. – Er et ultimativt sikkert Sammenføjningsknob, med perfekte vinkelrette langreb / tampe. – Knobet er nemt at huske, let at løsne og er overordentligt stærkt.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Gå til starten af denne gruppe: Sammenføjningsknob. – Gå til Indekset for alle knob.

——————————————————————————————————————

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

——————————————————————————————————————

A4. Løbeknob / Rendeløkker / Glideløkker (snarer):

Løbeknob strammes omkring de genstande, hvor de er bundet på, men slækkes når trækket forsvinder. Løbeknob har løse øjer som kan gøres større og mindre. Løbeknob anses for at være nogle af de ældste knob i verden, og blev i forhistorisk tid, brugt til fremstilling af våben, og snarer til fangst af dyr. – Husk at næsten alle løbeknob bør sikres med et Stopperknob i den frie tamp.

LEG ALDRIG med sådanne snarer. Mange børn og unge er blevet kvalt under leg, fordi snarerne ikke løsnes hurtigt nok igen – hvis knuder udføres bare lidt for stramt, som en begynder gør det. – Der skal generelt altid være en ansvarlig voksen til stede, når børn og unge har med knob og knuder og reb at gøre.

A4-1. Løbeknob – Simpelt løbeknob:

* Simpelt løbeknob, løst. – Er god til steder hvor det er svært at komme til med f.eks. Dobbelt halvstik eller Slyngestik, som også kræver mere line. – Kan bindes i “den fri luft” og lægges om emnet, og ved træk i reb strammes om emnet. – Bør altid afsluttes med et Stopperknob, f.eks. Overhåndsknob. – Snare til bl.a. små fugle og andre små dyr, som er ulovligt de fleste steder i verden, men kan være aktuelt og acceptabelt i en nødsituation /overlevelsessituation. – Se et sikrere løbeknob: Dobbelt Løbeknob. – Leg aldrig hængning med dette livsfarlige knob, som er absolut dødeligt ved kvælning.
* Simpelt løbeknob, opstrammet. – Det enkleste af alle knob, og et simpelt løbeknob er betegnelsen for flere typer knob som let kan åbnes ved at trække i den frie ende af rebet (i langtovet). – Simpelt Løbeknob er altså en betegnelse, der bruges for en lang række af knob og som indebærer, at knobet nemt kan åbnes ved at man trækker i den frie ende af rebet. – Overhåndsknobet er det enkleste af alle knob og betegnes ofte som Simpelt Løbeknob, selv om det er en bredt favnende betegnelse. – Tidligere har man brugt dette enkle knob til at fange fugle og andre små dyr. – Det kan også bruges som en Stopper, der hurtigt kan åbnes.
– Hér ses også sikring af knobet , ved anvendelse af et Overhåndsknob i den frie tamp. – Se også: At sikre tampe og Stopperknob.

—————————————————————————————————————-

A4-2. Løbeknob – Simpelt Løbeknob forstærket med rundtørn:

* Simpelt Løbeknob, forstærket med rundtørn. – Bruges også hvis linen er glat. – Kilde: Holstebrospejderne.dk.

————————————————————————————————————-

A4-3 Løbeknob – Krypskytteknob:

* Krypskytteknob, Dobb. Overhåndsknob med slip. – Et sikkert knob til indbinding af klatrereb eller afslutning i mastegjord. – Bruges til indbinding af friktionsknob, som ikke er forsynet med øjesplejsning. – Vær opmærksom på længden af tampen, som ikke må være for kort.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Krybskytteknob / Dobb. Overhåndsknob med slip / (Fiskerknob med slip). – Kilde: Skovskolen.ku.dk.

————————————————————————————————————-

A4-4 Løbeknob / justerbart løkkeknob – Tarbuck – knude:

Tarbuck- knude – Justerbart Løkkeknob. – Dette knob med let justerbar glideløkke gør det nemt at justere hvor stramme telte, tarper og barduner skal være. – Løkkerne skal ligge pænt op ad hinanden. – 2 løkker er almindeligt, men 3 løkker griber bedre fat ved kraftig belastning.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

————————————————————————————————————-

A4-5 Løbeknob / justerbart løkkeknob – Taut Line Hitch:

* Taut Line Hitch. – Justerbart løkkeknob. – Ligner Tarbuck- knuden. – Dette knob med let justerbar glideløkke gør det nemt at justere hvor stramme telte, tarper og barduner skal være. – Løkkerne skal ligge pænt op ad hinanden. – 2 løkker er almindeligt, men 3 løkker griber bedre fat ved kraftig belastning. – En justerbart stik kan være en hvilken som helst løkkeknude, der bruges til at binde et reb omkring et objekt, der gør det muligt at justere linjens længde, mens den er under træk. – Dette er et nyttig stik, når længden af et reb periodisk skal justeres for at opretholde tilstramningen, som opretholdes ved at skubbe stikket for at justere størrelsen på løkken, således at den effektive længde af den stående del ændres uden at skulle binde stikket igen. – Det er et alsidigt stik, der kan bruges til at sikre teltliner, når man klatrer i træer, og til at sikre emner på køretøjer bare for at nævne nogle få.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A4-6 Løbeknob – Justerbart Grebstik:

* Justerbart Grebstik /Adjustable Grip Hitch. – Et simpelt og anvendeligt friktionsknob, hvor placeringen af selve stikket nemt kan ændres ved at blive flyttet op og ned ad rebet – alligevel holder stikket fast under belastning. – Bruges ofte til at justere hængekøjer, barduner og presenninger. – Man kan tilføje flere vindinger ved større belastninger. – Dette stik er en af de lettere at binde, og har alligevel bedre greb end de fleste. – Stikket giver dig mulighed for at skubbe knuden op og ned på langtovet, hvilket justerer længden på langtovet. – NB. Dette stik bør dog ikke bruges til klatring, da det kan glide når der belastes i ryk. – Et justerbart grebstik kan bruges i stedet for et Bardunstik / Fenderstik om egen part / Rullestik om egen part – typisk med bedre resultater!

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Justerbart grebstik. – Man kan hænge noget op, og justere højden det hænger i, ved at gøre løkken større eller mindre.

—————————————————————————————————————-

A4-7 Løbeknob – Slagterstik / Håndjernsknob:

* Slagterstik / Håndjern. – På 4. foto nederst til højre ses knobet låst, når det er opstammet om emnerne. Der opstrammes ved at trække i den frie tamp og i langtovet, hvorefter låses med den frie tamp omkring langtovet. – Bruges til ophængning af 2 genstande, f.eks. to griseben eller rådyrben (over knæene), men det kan også være 2 rafter. – Håndjernsknobet er bundet i midten af et reb med to justerbare løkker, der kan strammes omkring hænder eller fødder. – Selve knuden har ikke nogen indbygget låsemekanisme og er derfor ikke så let at bruge til håndjern uden at låse knobet. – I nogle redningssituationer kan Håndjernsknobet bruges til at trække nogen ud, der er fanget i et trangt rum, hvor der ikke er tilstrækkelig plads til at bruge en redningssele eller andet redningsudstyr. – Se hvor dette knob anvendes i Brandmandens Stolknob.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Slagterstik / Håndjern. – Kilde: Holstebrospejderne.dk.

————————————————————————————————————-

A4-8. Løbeknob – The Strangle Snare:

The Strangle Snare. – Let justerbar. – Jo mere træk i knuden, jo mere strammer den sig. – En god løbende snareknude. – Leg aldrig hængning med dette livsfarlige knob, som er absolut dødeligt ved kvælning.

—————————————————————————————————————-

A4-9. Løbeknob – The Scaffold knot:

The Scaffold Snare kaldes også Galgeknuden. – Leg aldrig hængning med dette livsfarlige knob, som er absolut dødeligt ved kvælning.

————————————————————————————————————-

A4-10. Løbeknob – The Hangmans knot:

The Hangmans knot. – En senere udviklet mere human galgeknude, som mentes at knække halsen på offeret (pga. knuden). – En anden anvendelse: Når knobet er trukket helt tæt, bliver knobet en vægt i enden af rebet, til brug for at kaste et reb langt. – Leg aldrig hængning med dette livsfarlige knob, som er absolut dødeligt ved kvælning. – Se også under kategorien Fiskeri: Hangmans Knot.

——————————————————————————————–——————-

A4-11. Løbeknob – Gallows knot:

* Gallows Knot. – Galge knuden er baseret på multi-fold overhåndsknude. – Denne type løkke åbnes ved at trække i knuden og bliver generelt ikke stærkere efter den anden vending omkring stangen. – Denne nyttige knude bruges til eftersøgning og redning, bjergbestigning, klatring, sejlsport, hest og husdyr, camping og spejder.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se også: Pælestiksløbeknude / Running Bowline.

——————————————————————————————————————

A4-12. Løbeknob – Dobbelt Løbeknob:

* Dobbelt Løbeknob. – Er et meget sikkert knob. – Det bruges af klatrere til at binde en snor til en karabinhage. – Se et Simpelt Løbeknob.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Gå til starten af denne gruppe: Løbeknob. – Gå til Indekset for alle knob.

——————————————————————————————————————

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

——————————————————————————————————————

A5. Knob til forkortelse:

Er til forkortelser af reb, hvilket betyder at man ofte ikke behøver at afkorte et reb. Forkortelsesknob kan også anvendes til at “fjerne” svage eller beskadigede stykker af en snor, således at disse stykker ikke udsættes for træk.

A5-1. Forkortelsesknob – Trompetstik:

Trompetstik, løst. – Let at binde og let at løsne. – Ideelt til forkortelse af barduner, som oftest er for lange. – Holder fint under træk og løsnes af sig selv når der slækket. – Hvis knobet bruges til forkortelse af en beskadiget line, er det vigtigt, at den beskadigede del af linen passerer gennem begge halvstik.
Trompetstik, opstrammet.

Gå til starten af denne gruppe: Knob til forkortelse. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A6. Stopperknob:

Stopperknob anvendes ofte til at forhindre enden af et reb eller en snor i at løbe gennem et øje eller et hul (f.eks. på en presenning). – Anvendes også som afslutning på (og sikring af) et knobs tamp (frie ende), således at den frie tamp ikke “løber igennem” knobet, som da går op (opløses). – Er rebet / linen våd og / eller glat, kan anvendelse af et stopperknob være et must. – Stopperknob kan også anvendes til at sikre enden af en snor, således at den ikke trævler op. Bruges også som dekorativ afslutning på et reb eller en line (evt. bælter).

NB: Alle knobs frie tampe bør af sikkerhedsmæssige hensyn altid afsluttes med et Stopperknob, og af bedre kvalitet end et alm. Overhåndsknob.

Se også: At sikre tampe.

A6-1. Stopperknob – Alm. Overhåndsknob (enkelt Overhåndsknob):

Alm. Overhåndsknob (Enkelt Overhåndsknob). – Det mest simple, mest almindelige og mest brugte stopperknob. – Ikke stærkt (reducerer rebets styrke med 50 %) og er derfor ikke velegnet til større belastninger.
Overhåndsknob på rebmidte reducerer rebets trækstyrke med ca. 50 %, hvorfor dette knob bør undgås. – Herunder vises nogle langt bedre stopperknob.

————————————————————————————————————-

A6-2. Stopperknob – Dobbelt Overhåndsknob:

* Dobbelt overhåndsknob. – En bedre og stærkere stopper end Overhåndsknob. – Dette knob er en udvidelse af det almindelige Overhåndsknob. – Resultatet er lidt større og vanskeligere at løsne. – Det bruges undertiden som en stopperknude. – Det bruges oftere til at binde løse ender rundt om hovedstrengen af et reb.
Dobbelt Overhåndsknob, opstrammet.

————————————————————————————————————-

A6-3. Stopperknob – Kastelineknob:

Kastelineknob, løst. – Det er ofte set på trosser på skibe, hvor en tynd line (10-15 mm) med kastelineknobet er bundet på et tykkere tov. – En anden anvendelse er til redningsreb, hvor man har brug for ballasten for enden af rebet, således at rebet ved kast kan nå ud til den nødstedte. – Bruges også til afslutning af et bælte. – Er ofte brugt af sejlere, der binder den i slutningen af en tyndere line, som igen er fastgjort til en tungere line. – Den lettere line kastes først, normalt fra båd til land, så den tungere line derefter kan trækkes eller hæves i land. – Se også: et Tungere Kastelineknob.
Kastelineknob, opstrammet.

————————————————————————————————————-

A6-4. Stopperknob – Ottetalsknob (Figur 8):

* Ottetalsknob, løst. – Et symbol på trofast kærlighed. – Knobet bindes på enden af en line, med det øverste øje omkring langtovet og det nederste øje omkring tampen. – Ottetals er meget udbredt, da det er nemt at løsne igen (modsat et Overhåndsknob). – Enkelt ottetalsstik anvendes til at lave et stop-knob i enden af et tovværk, så det f.eks. ikke kan løbe igennem en blok samt som en midlertidig foranstaltning til at hindre et reb i at løbe op, når taklingen er gået itu.
Ottetalsknob, opstrammet.

—————————————————————————————————-———-

A6-5. Stopperknob – Stopperknob med flere rundtørne:

Stopperknob med flere rundtørn, løst. – Oprindeligt brugt på den nihalede kat. – Når man binder knobet, skal man holde løkken åben og løs, mens man trækker forsigtigt i begge ender af snoren, og samtidig vrider de to ender hver sin retning. – Dette knob kan meget nemt blive forkert, hvis man ikke følger denne metode.
Stopperknob med flere rundtørn, opstrammet.

—————————————————————————————————————-

A6-6. Stopperknob – Stevedore Knuden:

En Stevedore knude / Stevedore’s Knot. – Er en lidt større stopknude, der ofte bindes nær enden af et reb. – Knuden blev brugt af havnearbejdere under lastning og losning af skibe. – De brugte store blokke til at løfte og sænke lasten, og til disse blokke var der behov for en større Stopper, der kunne forhindre, at linen gled helt gennem blokken.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

————————————————————————————————————-

A6-7. Stopperknob – Blimp Knot:

* Blimp Knot. – Blimp Knuden er en meget sikker og ret stor knude, så den udgør et godt håndgreb, og det tilføjer også en vis vægt til slutningen af din line, hvis du har brug for at kaste den.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

————————————————————————————————————-

Se også: Barrel Knot.

Se også: Double Barrel Knot.

Gå til starten af denne gruppe: Stopperknob. – Gå til Indekset for alle knob.

————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

————————————————————————————-————————-

A7. Knob til fiskeri:

Disse knob er oftest bundet på nylonline med en meget lille diameter, hvorfor de oftest er bundet med mange rundtørn for at kunne holde.

A7-1. Fiskeriknob – Blinkknude:

* Blinkknude. – Anvendes af lystfiskere til at binde spinnere eller kroge med øjer til deres liner. Det er et nemt og hurtigt knob at binde, og det kan gøres meget hurtigt. Det bedste resultat opnås ved  brug af den aller tyndeste nylonline.

—————————————————————————————————————-

A7-2. Fiskerknob – Scaffold knot:

Scaffold Knot: – Et meget pålideligt fiskerknob, til brug direkte i en krogs øje.

– Før en 15 cm line gennem øjet.
– Lås den øverste del mellem tommelfinger og pegefinger så der dannes en løkke.
– Lav yderligere to tørne over den dobbelte linedel, og hold dem også mellem tommelfinger og
pegefinger.
– Før enden gennem de to netop fremstillede tørne plus den første tørn, der er lavet i trin 2.
– Den dannede knude kan nu trækkes i form og arbejdes ned mod krogen eller drejeleddet.

—————————————————————————————————————-

A7-3. Fiskerknob – Offshore Swivel knot:

Offshore Swivel Knot. – God til at fæste en svirvel til en dobbeltline.

– Sæt enden af dobbeltlinen gennem det drejelige øje.
– Drej det drejelige øje og kroglåsen en halv omgang, og lav en enkelt drejning mellem enden af
løkken og det drejelige øje.
– Før løkken med det drejelige øje over det drejelige øje. Hold slutningen af løkken sammen med
den dobbelte, med den ene hånd, og lad det drejelige øje glide til enden af de dannede
dobbeltløkker.
– Fortsæt med at holde løkken og linerne med højre hånd. Brug venstre hånd til at dreje det
drejelige øje gennem begge sløjfer 6 gange eller mere.
– Hold tryk på begge dele af dobbeltlinen. Slip løkken. Træk i det drejelige øje og løkker af line
begynder at dannes.
– Hold kroglåsen med tang, eller (endnu bedre) fastgør den med en kort længde på linen til
rigning, skub løkken ned mod øjet, mens du holder trykket på dobbeltlinen.

———————————————————————————————–—————-

A7-4. Fiskerknob – Hangmans knot:

Hangmans Knot. – God til svirvler og kroge.

– Før en 15 cm line gennem øjet.
– Bring slutningen tilbage på sig selv, før den under den fordoblede del.
– Lav fem løkker over den fordoblede del.
– Den dannede knude arbejdes i form.
– Knuden sendes ned ad linen mod krogen eller drejeligt øje.

Se også under kategori Løbeknob: Hangmans Knot.

—————————————————————————————————————-

A7-5. Fiskerknob – Blod knot:

Blod Knot. – God til at forlænge (sammenføje) liner af samme tykkelse. – Er den ene line dobbelt så tyk som den anden, lægges den anden blot dobbelt i knudesamlingen.

– Læg enderne af de to liner mod hinanden og overlappende ca. 15 cm.
– Tag 5 vendinger omkring den ene line med den anden ende, og bring slutningen tilbage, hvor den
holdes mellem de to liner.
– Gentag ved at tage 5 omdrejninger rundt om den anden line og bringe slutningen tilbage mellem
de to liner.
– Disse to ender skal derefter projicere i modsatte retninger.
– Arbejd knuden op i løkker, og sørg for, at de to ender ikke glider ud af sin position.
– Træk knuden tæt op.

Se også: Blodknude. – Sammenføjning af alm line/reb.

—————————————————————————————————————-

A7-6. Fiskerknob – Hjulknuden:

* Hjulknuden / Abor Knot. – Bruges hovedsagelig til at fastgøre fiskesnøren til hjulet på en fiskestang. – Er enkelt udført med et Overhåndsknob om egen part og f.eks. et Overhåndsknob som Stopperknob i den frie tamp.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A7-7. Fiskerknob – Forbedret Clinchknude:

* Den Forbedrede clinchknude. – Bruges til at fastgøre fiskesnøren til forfanget, men kan også fæstne fiskesnøren til en svirvel, klips eller kunstig flue. – Den Forbedrede clinchknude er meget populær blandt fiskere, fordi den både er stærk og nem at binde.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A7-8. Fiskerknob – Homer Rhode Loop:

* Homer Rhode Loop. – Gør det muligt for en krog at svinge frit og kan bindes med mono eller flettet linje, også plastbelagt tråd, hvis det er nødvendigt. – Sørg for at bruge en tang til at gøre drejningerne stramme.

—————————————————————————————————————-

A7-9. Fiskerknob – Jansik Special:

* Jansik Special. – Ved tyndere liner opnår man stærkere knuder, når man tråder linen to gange gennem øjet på fiskekrogen eller lignende.

————————————————————————————————————-

A7-10. Fiskerknob – King Sling Knot:

King Sling Knot.

—————————————————————————————————————-

A7-11. Fiskerknob – Rapala Knot:

Rapala Knot.

—————————————————————————————————————-

A7-12. Fiskerknob – Trilene Knot:

Trilene Knot.

—————————————————————————————————————-

A7-13. Fiskerknob – Double Clinch Knot:

Double Clinch Knot.

—————————————————————————————————————-

A7-14. Fiskerknob – Swivel Knot:

Swivel Knot. – Denne drejelige knude er også kendt som Cairnton eller Woods Knot. – Knuder der bruges på swivels, må ikke forringe drejets virkning, når de er fastgjort til skaftet på en ring eller øje. – Det er også en accepteret knude til at knytte en line til en flue, fordi den er bundet rundt om krogens skaft, og herved skaber et rettere træk.

—————————————————————————————————————-

Se også: Kirurgisk Øje – Hvis du vil have en stærk løkke, der er nem at binde.

Se også: Kirurgisk Knob – Som er et stærkt sammenføjningsknob.

Se også: Lineløkke – Hvis du vil have flere kroge på en fiskeline.

Se også: Perfektionsøje (Fiskerøje) – Hvis du vil have flere kroge på en fiskeline.

Gå til starten af denne gruppe: Fiskeri. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

———————————————————————————————–—————-

A8. Klatrereb og Klatreknob (Låse,- og friktionsknuder):

A8-1. Blake knot – Låseknude:

* Blake Knot – Låseknude /Friktionsstik. – Bruges både til at klatre opad og nedad med, og mange træplejere og klatrere foretrækker det frem for andre stik, da det har mindre tendens til at sætte sig fast. – NB: De to reb bør dog have samme diameter og være af samme type reb.
Blake knot er en låseknude som er officielt anerkendt til at blive brugt ved skovarbejder- teknikken. Den kan bindes med en strop (den blå line) i samme tykkelse som klatrerebet. – Antal tørne (vindinger) omkring klatrerebet (langtovet) kan øges, afhængigt af rebs glathed/type, rebdiameter samt belastning.
Til forskel fra andre almindelige klatrestik, som ofte bruger en løkke af reb, formes Blake-stikket ved at bruge enden af et reb.
Selvom det er et stabilt stik, bør det af sikkerhedsgrunde bakkes op af en stopknude (vises ikke i fotoet), som f.eks. Ottetalsknobet. – Det

På det flettede og ret glatte 12½ mm polyesterreb er Blake Knot nok bedre end Prusik Knuden.

Ved skovarbejdermetoden, klatrer man i et 12½ mm reb og binder en låseknude, den såkaldte “Blake knot” med en strop af samme type reb. – Dette reb er lavet af Polyester, som har et så højt smeltepunkt, at låseknuden ved korrekt brug er meget pålidelig og ikke smelter sammen.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

* Blake Knot. – Er et af de første friktionsknob anvendt indenfor træpleje. – Fordelen ved dette knob er at man kan binde det på klatrelinen – med klatrelinen. – Det er derfor et godt knob at kunne og anvende, for at afbøde et funktionssvigt ved en mekanisk bremse eller ved et friktionsknob. – Læg mærke til (i denne illustration) at tampen løber bag om klatrelinen inden den bliver ført op gennem knobet (4). – Kilde: Skovskolen.ku.dk.

——————————————————————————————————————–

A8-2. Kombination af knuder i klatrereb:

Herunder ser du en kombination af knob i 2 langreb og 1 blåt mellemreb:

I venstre langtov er et blåt mellemreb (en strop) fastgjort med en låseknude Blake Knot – det blå mellemreb (en strop) er fæstet med en Clove Hitch (dobbelt halvstik) til en karabin, som er hægtet i en In line figur 8 i højre langtov. – De 2 løse (frie) tampe er sikret med Overhåndsknob. – Der ses i venstre foto knobene løst bundet, og i højre foto er alt opstrammet (sanset).

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————–

A8-3. Improviseret rappelling:

Improviseret rappelling. – Af sikkerhedsmæssige hensyn vedr. andre på denne side viste knob med relation til dette, som kan have med livsvigtige nødsituationer at gøre, vises dette foto af en smuk og ansvarsfuld beskrivelse skrevet af en erfaren mand – og denne side skal stadig betragtes som mit eget ikke kommercielle opslagssted. – Kilde: Kim Horsevad 2008.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.


A8-4. Improviseret siddesele:

Improviseret siddesele – Den svejtsiske model. – Af sikkerhedsmæssige hensyn vedr. andre på denne side viste knob med relation til dette, som kan have med livsvigtige nødsituationer at gøre, vises dette foto af en smuk og ansvarsfuld beskrivelse skrevet af en erfaren mand – og denne side skal stadig betragtes som mit eget ikke kommercielle opslagssted. – Kilde: Kim Horsevad 2008.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.


A8-5. Noget mere sikker improviseret rappelling (at Kleimheiste sig nedad):

I alle normale situationer vil man arrangere en uafhængig topsikring ved rappelling, men der kan forekomme situationer, som gør det nødvendigt at kunne sikre sig selv ved en rappelling. Dette er muligt med en klemknude, men man bør alligevel huske på, at det altid er at foretrække at lave en uafhængig topsikring.

Ved improviseret rappelling (se A8-3) eller nedfiring / nedhejsning, kan der personsikres yderligere ved brug af improviseret siddesele fastgjort i en karabinhage anvendt som friktionsbremse, som hæmmer farten nedad. Samtidigt bindes i denne karabinhage en Clove Hitch (Dobbelt Halvstik), hvis rebende befæstes til en improviseret siddesele. – Og der kan over karabinhagen fæstes en klemknude (låseknude som nemt løsnes og kan føres med sig), såsom en Kleimheist (alternativt en Prusik), til at styre farten nedad eller til at stoppe helt. – Under karabinhagen kan der suppleres med endnu en langløkket Kleimheist til fødderne, så man kan stå i denne med sin vægt og løsne den øverste Kleimheist. – Alt som vist og beskrevet nedenfor i 4 fotos:

Hér ses en karabinhage monteret (anvendt) som friktionsanordning i et hængende langreb. – En sådan friktionsanordning, i hvilken f.eks. en Improviseret siddesele eller bæresele fastgøres, hæmmer farten nedad rebet – under f.eks. nedfiring/nedhejsning af noget, eller under rappelling. – Dén side af karabinhagen som rebet snos omkring, skal være helt glat i overfladen. – I næste foto fastgøres et reb i denne karabinhage, som går til en improviseret siddesele.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Hér bindes en siddesele eller en bæresele fast i den friktionsdannende karabinhage med en Clove Hitch (Dobbelt Halvstik), (vist i ikke opstrammet tistand, og den skal naturligvis opstrammes). Det hvide reb, i nederste højre fotohjørne, befæstes (klikkes eller bindes) i f.eks. den Improviserede siddesele eller i bæreselen. – Ved belastning i siddeselen eller i bæreselen, vil friktionen i karabinhagen dæmpe (hæmme) nedfiringens, nedhejsningens eller rappellingens fart (3 tørn i karabin når én person, og et par tørn ekstra ved nedfiring af 2 personer). – Bemærk at en Clove Hitchs´s løse tamp altid bør sikres med et Overhåndsknob eller bedre med et Dobbelt Overhåndsknob.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Hér monteres en Kleimheist (en klemknude) afsluttet med Fiskerknob eller bedre med Dobb. Fiskerknob. Ved at trække i Kleimheistens frithængende løkke kan nedfiringen, nedhejsningen, rappellingen eller evt. faldet bremses og/eller stoppes helt.
Under rappellingen kan man holde med hånden omkring Kleimheist- knuden, hvorved man ikke “brænder” hånden og således at Kleimheisten ikke klemmer sammen, og således medbringer man Kleimheisten ned ad det lodret hængende tovværk. – Mister man grebet om den øverste Kleimheist, vil klemknuden straks låse sig fast omkring det hængende reb (og herved stoppe rappellingen) – når Kleimheistens frie løkke er forbundet med reb til en siddesele eller er forbundet med reb til én selv.
For ikke at miste denne Kleimheist og for at sikre én selv, skal man altså i Kleimheistens frie løkke fastbinde et reb der går til fastgørelse i én selv, f.eks. omkring brystkassen under armene, eller som man fastbinder til den improviserede bæresele (se næste foto). – Siddende i bæreselen skal man altid kunne nå denne øverste Kleimheist knude med to hænder, for at kunne stramme den tilpas, hugge bremsen i, løsne den og føre den med sig nedad (se næste foto).

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se også: Om Klemknuder. – Se også: At Kleimheiste eller Prusikke sig opad eller nedad.

Hér monteres et hvidt reb med et Dobbelt Halvstik i den øverste Kleimheist´s frie løkke – og rebenden i nederste højre fotohjørne befæstes til bæresele, eller fastbindes omkring én selv under armene (i en nødsituation, da blodcirkulation herved kan hæmmes voldsomt eller helt lukke). Dette hvide reb skal have en længde der muliggør, at man altid (siddende i bæreselen) kan nå den øverste Kleimheist med begge hænder. – Bemærk: at Dobblet Halvstik´s løse tampe altid bør sikres med Overhåndsknob eller bedre med Dobbelte Overhåndsknob, og at det øverste og nederste viste Dobbelt Halvstik skal opstrammes.
Man kan yderligere supplere med en Kleimheist (med ekstra lang fri løkke) monteret under karabinhagen til fødderne, og herved Kleimheiste sig nedad (Se pos. A2-18) hér skal man så også huske at flytte denne nederste langløkkede Klemheist nedad, så denne Kleimheist ikke går ind og låser sig fast inde i karabinhagen, hvorefter man sidder fast. – Den nederste Kleimheist kan man så “stå i” med sin fulde kropsvægt, således at man kan løsne den nu ubelastede øverste Kleimheist.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se et Dobbelt Overhåndsknob.

——————————————————————————————————————–

A8-6. HMS- Knob – Friktionsknob:

HMS- Knob / Munter Hitch. – En hurtig og enkel måde at skabe en friktion på. – Knobet kan principielt bruges i alle karabiner, men løber bedst i en HMS- karabin. – Da knobet “vender” i karabinen, afhængig af hvilken vej det belastes, kan det bruges til både nedfiring og opstramning. – Kan bruges både til nedfiring og sammen med en klatreline. – HMS-knobet er en simpel knude, der normalt bruges af bjergbestigere eller huleklatrere som en del af et livline- eller sikkerhedssystem. – Denne teknik kan bruges sammen med en hvilken som helst karabinhage, der er bred nok til at rumme to omgange af rebet. – HMS-knuden skaber friktion ved at rebet gnider op ad sig selv og på den genstand, som det er viklet rundt omkring.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

HMS- knob / Munter Hitch. – Kilde: Skovskolen.ku.dk.

——————————————————————————————————————–

HUSK: Dersom man under klatring eller rappelling kommer i mere eller mindre frit fald nedad, hængende i et almindeligt statiskt reb, vil man kunne komme voldsomt til skade – da dette reb ikke “giver efter (er uelastisk)”, men stopper faldet meget brat. – Kun dynamiske reb bør/skal anvendes, når der er risiko for mere eller mindre frie fald, hvor et reb skal stoppe dette fald. – Se elasticitet – Statiske og dynamiske reb.

——————————————————————————————————————–

A8-7. Improviseret nedfiring / sikringsteknik:

Improviseret nedfiring / sikringsteknik. – Af sikkerhedsmæssige hensyn vedr. andre på denne side viste knob med relation til dette, som kan have med livsvigtige nødsituationer at gøre, vises dette foto af en smuk og ansvarsfuld beskrivelse skrevet af en erfaren mand – og denne side skal stadig betragtes som mit eget ikke kommercielle opslagssted. – Kilde: Kim Horsevad 2008.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————–

A8-8. Brandmandens Stolknob:

Der startes med et Slagterknob / Håndjernsknob, men med passende lange løkker:

Brandmandens Stolknob. – Et Stolknob er en knude, der bindes i midten af et reb, hvorved der dannes to løkker, der kan justeres og låses fast. – Hvis det laves af egnet reb af uddannet personale, kan denne knude bruges som en redningssele, der er i stand til at bære en person, når denne løftes ned i sikkerhed. – Den ene løkke lægges omkring overkroppen rundt om brystet og under armene, og den anden lægges om benene under knæene. – Stolknobet består af et Håndjernsknob, der afsluttes med et låsende Halvstik rundt om hver løkke. – Løkkerne kan fortsat justeres, indtil halvstikkene strammes. – En brandmandens Stolsknob, også kendt som håndjernknobet, er altså en inline knude med to justerbare løkker i modsat retning.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Her ses en inline knude (knude bundet på rebmidte), og med to justerbare løkker i modsat retning (- de to justerbare løkker er fikserede på fotoet). – Et Stolknob er en knude, der bindes i midten af et reb, hvorved der dannes to løkker, der kan justeres og låses fast. – Hvis det laves af egnet reb af uddannet personale, kan denne knude bruges som en redningssele, der er i stand til at bære en person, når denne løftes ned i sikkerhed. – Den ene løkke lægges omkring overkroppen rundt om brystet og under armene, og den anden lægges om benene under knæene. – Stolknobet består af et Håndjernsknob, der afsluttes med et låsende Halvstik rundt om hver løkke. – Løkkerne kan fortsat justeres, indtil halvstikkene strammes.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————–

A8-8. Lassoknude:

* Lassoknude. – Er egentlig bare en slags Simpelt Løbeknob. – Bruges til at lave en lasso, til indfangelse af kvæg, heste o. lign. – Lassoknudens runde form, især når den er bundet af stift reb, hjælper den med at glide frit langs med det reb (langtovet), som den er bundet om. – Se også Lassokast. – Se den bedre og sikrere Bowstring Knot i næste foto.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

En anden form for Lassoknude (Bowstring Knot):

Bowstring-knude / Honda-knude. – Er den løkkeknude, der ofte bruges i en lasso. – Dets runde form, især når den er bundet i stift reb, hjælper det med at glide frit i løkken og langs det reb (langtovet) der går igennem løkken. – Knobet starter med et Overhåndsknob, hvorigennem den frie tamp (gul prik) føres igennem som vist. – Den frie tamp sikres med et Overhåndsknob, der tilstrammes. – Overhåndsknuden som danner en tilpas stor løkke tilstrammes, og langtovet (rød prik) føres igennem denne løkke – til der dannes en lassoløkke.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————–

A8-9. Lassokast:

Lassekast. – Lasso rebet – 10 mm tykt og cirka 10 meter langt, er også nyttigt til mange andre ting – opstramning og ekstra holdereb til reb-banen.

Lasso: Let, stærkt reb, normalt med en glat, hård overflade, lavet af en fin kvalitet af hamp eller nylon. – Det bruges primært til at fange store dyr som kvæg og heste. – rebet varierer i længde fra 11 til 15 m.

I den ene ende af rebet er en løbende knude eller en metalring, ved hjælp af hvilken der er lavet en løkke eller et øje. – Løkken kastes fra så langt væk som 9 m rundt om hornene eller fødderne på et dyr og trækkes til.

Se også: Lassoknude.

————————————————————————————————————-

A8-10. Trossekast:

Trossekast. – Tag 4-5 kvejl i den ene hånd, mens den anden hånd holder 5-6 ekstra kvejl parat, og så svinger du et par gange frem og tilbage og laver et underhåndskast til sidst. – For at gøre kastet med kvejlene bedre, udfører du disse med skiftevis rundtørn og halvstik (se næste pos. Kastebundt).

Med lidt øvelse kan man kaste længere end 10 meter. – En god ide er det, at du i kasteenden af rebet udfører et Kastelineknob, eller et Tungere Kastelineknob.

————————————————————————————————-————-

A8-11. Kastebundt:

Kastebundt 1 af 2. – Kastebundtet bruges til opstigning i trækronen, når du skal videre fra én position til en anden. – Det bedste resultat får du hvis du laver kastebundtet kompakt. – Læg mærke til at ringene (vindingerne) udføres skiftevis som rundtørn og halvstik. – Kilde: Skovskolen.ku.dk.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Kastebundt 2 af 2. – Kilde: Skovskolen.ku.dk.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A8-12. Opstramning:

A8-12-1. Opstramning – af reb bundet om træstamme e. lign.:

Enkel opstramningsmetode, afsluttet med Dobbelt halvstik.

—————————————————————————————————————-

A8-12-2. Opstramning – af reb omkring emne på tagbagagebærer eller trailer:

* Opstramning af reb om emne på tagbagagebærer eller på trailer e. lign. – Denne metode (“En Spillemand”) har jeg selv anvendt i mange år til kørsel af mange tons på tagbøjler. – 1. Bind reb fast til forreste tagbøjle på passagersiden. – 2. kast rebet hen over emnet. – 3. træk rebet ind under begge tagbøjler på førersiden. – 4. Kast rebet over emnet (fra førersiden). – 5. Den frie tamp (som nu hænger på passagersiden) trækkes nu ind under bagerste tagbøjle og tørnes om forreste lodrette reb og tørnes om bagerste lodrette reb. – 6. Der strammes til, hvor man hjælper til med at trække lidt mod bilmidte i begge reb der går hen over emnet, hvorefter der bindes knude omkring bagerste lodrette reb, som nu også er trukket lidt mod bilmidte. – Er snoren for lang, tørnes der blot en gang til, eller flere gange. – NB: Vær sikker på at begge snore der går hen over emnet (især på passagersiden) ikke kan sitre/ryste (forrykke sig) længere hen mod bilmidte under kørsel, hvilket vil betyde at snoren løsnes omkring emnet.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A8-12-3. Opstramning – Versatackle Knot:

Versatackle Knot. – En knobkombination der simulerer opstramning ved anvendelse af blokke. – Kombinationen består af to løkker med den lange frie tamp (rebende) fra den ene løkke trukket frem og tilbage gennem de to løkker. – Det ligner funktionelt et Trucker Stik, men i modsætning til Trucker Stik er Versatacklen selvlåsende under tilstramning. – Den frie tamp kan gøres så lang som det er nødvendigt. – Trækrebet og løkker kan gøres våde, eller smøres med olie/fedt, for mindre friktion og bedre trækkapacitet. – Denne knobkombination kan anvendes til mange opgaver: trække en bil fri (se også: Axle Hitch), retningsbestemme et fældet træs faldretning, udføre et langt sammenhængende og stramt reb af 2 kortere reb osv.

Der startes i den ene rebende (hér til højre) med en fast løkke (enten et Dobbelt Ottetalsknob med 1 løkke, eller bedre som hér vist) et Kirurgisk Øje. – På rebmidte i det andet reb (hér til venstre) udføres et kortere Kirurgisk Øje. – Der overskydende tamp fra venstre Kirurgiske Øje føres flere gange gennem de to løkker, og der tilstrammes og tampen fastbindes f.eks. i, eller omkring det højre Kirurgiske Øje.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Gå til starten af denne gruppe: Klatrereb og klatreknob. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

A8-12-4. Opstramning – Fra knude til knude (fra emne til emne):

Herunder vises (i 4 fotoserier) en kombination af knob og stik, når der skal bindes og opstrammes et reb fra emne til emne – f.eks. et reb fra træ til træ:

Først bindes omkring det første emne, som hér er et træ (foto 1-3). – Denne knude behøver ikke at være en opstramningsknude, da opstramning udføres på den frie rebmidte ved hjælp af en fast retningsbestemt løkke i form af en In Line Figur 8 (se starten på In Line Figur 8 i foto nr. 4 nederst til højre.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Hér færdiggøres den faste løkke på rebmidte i form af en In Line Figur 8 (på de 2 øverste fotos). – Derefter forberedes opstramningsmuligheden ved at trække en løkke (hvid prik) fra langrebet et stykke gennem In Line Figur 8 løkken. – Nu lægges den frie rebende (tampen) omkring det andet emne ude til højre (en liggestol) og tampen trækkes derefter igennem Figur 8 løkken (lilla prik) og tilbage til liggestolen. – Du kunne også i stedet for denne In Line Figur 8 løkke have anvendt en fast løkke, som i Trucker Stikket, eller du kunne have brugt et Sommerfugleknob.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Der strammes op i den frie tamp (med rød prik) ved træk (foto 1), og den frie tamp føres bagom emnet (liggestolens lodrette ryglæns sidestykke) og rundt om de 3 reb, og der afsluttes med et Dobbelt Halvstik eller en Travelling Hitch e. lign. omkring de 3 reb.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Det opstrammede Dobbelt Halvstik i foto til venstre, og den samlede rebkombination i foto til højre.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A9. At holde styr på, medbringe og opbevare reb og line:

A9-1. At kvejle et reb op:

Alpine Coil. – Alpine Coil er en metode, der anvendes af klatrere til at medbringe et reb, således at rebet forbliver fastgjort til seler og klar til brug.

—————————————————————————————————————-

A9-2. Hesteknob:

* Hesteknob. – Anvendes typiskt til at holde styr på knobreb, og er let at medbringe. – Kilde: Holstebrospejderne.dk.

—————————————————————————————————————-

A9-3. At bundte et reb:

* At bundte et reb. – Betyder at dette er til rådighed straks og uden at det skal vikles ud.

Gå til starten af denne gruppe: At holde styr på reb og line. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A10. Båndknob:

A10-1. Tape knot:

Tape Knot. – Bruges normalt til sammenføjning af enderne på bånd eller slynger. Kan arbejde løst nogle gange, så kontroller regelmæssigt, og bind igen, hvis enderne bliver kortere. Spænd med kropsvægt før brug.

Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A11. At sikre tampe:

At sikre tampe er en vigtig sikring af selve knobene, således at disse ikke løsner sig (går op), når f.eks. rebene er for glatte, for våde eller af for forskellige rebtyper eller af for forskellige rebtykkelser.

NB: Alle knobs frie tampe bør af sikkerhedsmæssige hensyn altid afsluttes med et Stopperknob, og af bedre kvalitet end et alm. Overhåndsknob.

En sikring af tampe kan udføres af stopperknob – f.eks.: Et Overhåndsknob, et Dobbelt Overhåndsknob, eller et Ottetalsknob.

A11.1. Dobbelt Figur 8 sikret med Overhåndsknob:

Dobbelt Figur 8 med 1 løkke – hvor tampen er sikret med et Overhåndsknob.

A11.2. Sitkaknob sikret med Dobbelt Overhåndsknob:

Sitkaknob – hvor tampen er sikret med et Dobbelt Overhåndsknob.

A11.3. Pælestik sikret med Ottetalsknob:

Pælestik – hvor tampen er sikret med et Ottetalsknob.

Gå til starten af denne gruppe: At sikre tampe. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A12. Diverse:

A12-1. Diverse: Elektriker- knuden:

Elektriker- Knuden bruges i elektriske applikationer til at mindske belastningen af det ledende metal i ledninger. – Er også et godt knob, dersom man skal hænge noget op i 2 kroge i loftet, og emnet ikke skal svinge til hver side, ved at de to frie tampe går skråt op mod loftet, hvor de fastgøres i f.eks. 2 kroge, og nedad langtovene hænger emnet tæt på Elektrikerknuden – f.eks. et stykke rådyr der skal pelses og forlægges (stykkes ud).

—————————————————————————————————————-

A12-2. Diverse: Kattepoteknude / Taljerebknude:

Kattepoteknude / Taljerebknude. – Bruges til at binde et reb fast i en krog eller i en talje. – Knuden “bider” godt i krogen/taljen, således at knuden bliver siddende stabilt på krogen/taljen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-3. Diverse: Firknob:

Firknob. – Til spejderes knude på tørklæde. – En dekorativ fast løkke.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-4. Diverse: Sækkeknude:

* Sækkeknude. – I langtovet kan så udføres et godt bærehåndtag, i form af et: Mergelspigerstik, et Dobbelt Ottetalsknob med 1 løkke, et Kirurgisk Øje eller et Sommerfugleknob.

—————————————————————————————————————-

A12-5. Diverse: Lærkehoved:

Et Lærkehoved er en simpel knude, der bruges til at tøjre et dyr til en pæl. Når det er færdigbundet, har Lærkehovedet samme struktur som Slyngestikket og forskellen består i, hvordan de er bundet. – Se også: Slyngestik.

—————————————————————————————————————-

A12-6. Diverse: Fastgørelse til klampe på flagstang eller på båddæk:

* Fastgørelse af line eller reb til klampe / Cleat Knot, f.eks. for at fortøjre en båd til bro eller kaj. – Dette gøres i 3 “ryk” under samtidig opstramning, der starter med en tørn om klampebunden, en tørn om den ene klampevinge og til sidst vendes linen til et halvstik om den anden klampevinge. – En Cleat Knot løsner sig sandsynligvis ikke, og kan fortrydes eller justeres hurtigt, hvis man har brug for dette.

Se også: Slipstik på klampe.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

At dreje et reb pænt op:

At dreje overskydende reb/line pænt op. – Der vil altid være overskydende line/reb efter fastgørelse til en bådklampe, og dette kan lægges pænt som vist, ved at med 2-3 fingre dreje rebet op inde i midten, og med den anden hånd rette lidt til ovenfra.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se også: Slipstik på klampe.

—————————————————————————————————————-

A12-6. Diverse: Fastbinding af snesko:

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-7. Diverse: Rebstige:

* Rebstige 1 af 3. – Første foto viser indbindingen i en fast ring eller i en karabinhage. I denne skal stigen ophænges, f.eks. ved at binde denne om en stærk gren eller omkring selve stammen. – Den viste line er i ét langt stykke, i dobbelt længde af din ønskede stigehøjde. – Linen lægges dobbelt og føres gennem ringen, og trækkes gennem sig selv, som vist. – Foto 3 og 4 viser dannelse af (fastgørelse af) første (øverste) trin i stigens venstre side. – Der anvendes tilstrækkelig kraftig line/reb til “stigevanger”, og der skal anvendes tilstrækkelige kraftige rundstokke, eller grene fra skoven til alle trin.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

* Rebstige 2 af 3. – De 2 første foto viser befæstelse af trin i venstre side. – De 2 nederste fotos viser befæstelse af trin i højre side. – Nu har du lavet et færdigt trin, og du fortsætter nedefter med det antal trin du ønsker.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

* Rebstige 3 af 3. – Venstre foto viser den færdige knude om rundstokken (trinnet) i stigens højre side. – Højre foto viser den færdige stige. – efter montering af sidste trin (i antal som du selv vælger) , kan du binde de 2 frie nederste lineender sammen med et passende knob – eller du kan lave en slags fortøjning til jord, således at stigen fikseres forneden, hvilket stabiliserer opstigningen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-8. Diverse: Tungere Kastelineknob:

Tungere Kastelineknob. – Den viste knude er et af flere “kastelineknob” og denne er særlig tungt og let at kaste, da det meget reb i knobet føjer vægt til enden af linen/snøren. – Man skal måske kaste en line langt ud i vandet til en nødstedt. – Se et almindeligt Kastelineknob.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se et andet tungt knob, der kan anvendes som kastelineknob: Hangmans Knot.

—————————————————————————————————————-

A12-9. Diverse: Barrel Knot:

Barrel Knot. – Er en friktionsknude, der vil stramme om sig selv, eller stramme omkring et objekt som du har bundet denne knude omkring. – Den glider ikke, hvis den er korrekt bundet. – Er fin at udføre i enderne af et reb, eller som en egentlig stopper. – På et tykt reb kan du udføre flere af dette knob for at danne et klatrereb. – Knuden kan bruges også til at fiksere genstande på dit reb eller endda til at fastgøre genstande på dit reb. – Knuden bruges også ofte i enderne af reb og line for at forhindre, at enderne løsnes eller flosser. – Se også: Double Barrel Knot.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se også: Stopperknob.

—————————————————————————————————————-

A12-10. Diverse: Double Barrel Knot:

* Double Barrel Knot. – Anvendes ofte indenfor klatring. – Denne knude er så sikker, at klatrere bruger den i slutningen af en line eller et reb for at forhindre en katastrofe.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Se også: Stopperknob.

—————————————————————————————————————-

A12-11. Diverse: Mergelspigerstik:

* Merlespigerstik er et sikkert midlertidigt stik, som let kan frigøres ved at fjerne spigeret. – Dette er en fantastisk måde at sætte et midlertidigt håndtag overalt på rebet/snoren, hvor du har brug for en større vægtstangsvirkning/et bedre greb, og dette er én af flere måder til at sikre rundholter i en Rebstige. – Skal noget trækkes ud af skoven til skovvejen 2 km væk, f.eks. et nedlagt stykke råvildt, er dette håndtag rigtigt nemt at lave og er langt bedre og mindre trættende, end at med hånden tage fat i dyrets opsats med en masse perler.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-12. Diverse: Tøndeknuden:

Tøndeknuden, foto 1 af 2 – Bruges til at hejse last ombord på et skib og er en enkel, men effektiv måde at hænge en cylindrisk genstand som en tønde eller en spand op på. – En spand kan hejses op på stilladset, en spand kan hejses op til træklatreren eller til vinduespudseren osv. – En lang lodret række glas/krukker kan hænges op ved brug af flere Tøndeknuder i forlængelse lodret.
Den frie tamp og langlinen flettes ovenpå tønden/spanden, hvorefter linerne (blå og gul prik) trækkes ud til hver side og ned over tøndens/spandens kanter. – Herefter bindes linerne (den frie tamp og langlinen) sammen, f.eks. med et pælestik (i næste foto).

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Tøndeknuden, foto 2 af 2. – Hér bindes langlinen og den frie tamp sammen med f.eks. et Pælestik (som vist hér). – Inden løft af tønden eller spanden med indhold, strammes og rettes alle liner omkring spanden til, således at tønden/spanden står midt på underste bæreline,- og således at linerne (blå og gul prik) sidder helt oppe under overkanten af tønden/spanden i begge sider,- og således at tønden/spanden (når den hænger frit) hænger lige (med nogenlunde vandret overkant).

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-13. Diverse: Axle Hitch:

Axle Hitch 1 af 2. – Bruges, når der er behov for fastgørelse (et stik) på et sted, der er vanskeligt at nå, eller når der kræves ekstra sikkerhed. – Det kaldes Axle Hitch, fordi det ofte er blevet anvendt til at binde et slæbetov til en aksel, som når man trækker en bil. – Som det ses på 3. og 4. foto, skubbes knuden hen mod akslen, der tilrettes og opstrammes. – I næste fotos fikseres den frie tamp.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Axle Hitch 2 af 2. – Hér fastgøres den frie tamp til langtovet, for at tampen ikke skal hænge og dingle. – En anden historie er når man skal frigøre stikket fra akslen, da stikket bider sig godt fast.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-14. Diverse: Hængebro / Læhegn / Platforn:

Hængebro / Læhegn / Platform, foto 1 af 2. – Man har et passende antal brædder, som knyttes til hinanden med langreb som vist, ved begge ender af brædderne. – Man kan f.eks. lave sig en udsigtsplatform / skydeplatform oppe i et passende træ. – Ønsker man særlig stærk konstruktion, anvendes blot 2 rækker reb tæt på hinanden i begge sider af hængebroen / Læhegnet / Platformen. – F.eks. en udsigtsplatform / skydeplatform kan stabiliseres mod at gynge, ved at fiksere platformen med reb til andre grene – i trekantkonstruktioner. – Se ligheden med Rebstige.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Hængebro / Læhegn / Platform, foto 2 af 2. – Der fortsættes med brædder, til ønsket længde på konstruktionen. – Er der tale om en hængebro over f.eks. en å, fastgøres hængebroen på hver åside med 2 nedrammede pæle, hvortil rebene fastbindes forsvarligt, f.eks. med Ankerstik med halvstik. – En hængebro kan endvidere også forsynes rækværk(er) af reb, ved brug af 1 eller 2 reb til “håndliste(r)” og lodrette reb som “balustre” der fikseres (fastbindes) i håndliste(r) og i gangbroens reb imellem gangbrædderne, med f.eks. Kvælerstik.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A12-15. Diverse: Enkelt,- og dobbelthylde til kongeligt porcelæn og Gyngesæde:

Hér ses en enkelthylde til at hænge op i f.eks. loftet.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Man kan også udføre en bred hylde, som kan hænge frit ned fra loftet. – Så kan man have endnu flere kongelige porcelænsfigurer stående hér – ikke så længe man ønsker, men så længe det varer. – Kan også bruges som et sæde på en gynge. – Det bedste resultat opnås ved at også binde reb i den anden ende af hylden / sædet.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

Gå til starten af denne gruppe: Diverse. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A13. Besnøring / Surring:

A13-1. Langbesnøring:

Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A13-2. Ottetalsbesnøring:

Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A13-3. Vinkelbesnøring:

Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A13-4. Diagonalbesnøring / Krydsbesnøring:

Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A13-5. Trefodsbesnøring:

Trefodsbesnøring 1 af 2. – Bruges til at lave en trefod og er grundlaget for mange lejrpladsforbedringer og spejder-konstruktioner. – Eksemplerne omfatter lejr-gadgets som en håndvask eller et sted at hænge en lanterne. – To trefødder med et rundholt imellem kan bruges som en håndklædeholder. – I større projekter bruges trefødder som byggeklodser til broer og tårne.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Trefodsbesnøring 2 af 2. – Emne 1 er emnet til højre. – Der startes med et Dobbelt Halvstik om højre emne 1 forneden (sort prik). – Der omvikles vandret om alle emner 5 gange. – Der mellemvikles (surres) lodret 2 gange mellem emne 1 og 2. – Der tørnes bagom emne 2. – Der mellemvikles (surres) lodret 2 gange mellem emne 2 og 3. – Der afsluttes med Dobbelt Halvstik om emne 3 til venstre. – I stedet for Dobbelt Halvstik kunne man også anvende Kvælerstik eller Dobbelt Kvælerstik. – En jæger der kommer af sted uden sin skydestok, kan selv udføre en udmærket 3- benet skydestok på denne måde, ved hjælp af 3 lange grene og snor.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A13-6. Krydssurring:

Krydssurring 1 af 2. – Danner et omdrejningspunkt på toppen af to rundholter eller pæle, så de kan spredes til at danne ben. – En række af spredte ben kan bruges til at skabe en luftbro. – Et enkelt sæt kan bruges som et omdrejningspunkt for enten et reb eller en anden rundholt til dannelse af en løftestang. – En jæger der kommer af sted uden sin skydestok, kan selv udføre en udmærket 2- benet skydestok på denne måde, ved hjælp af 2 lange grene og snor. – Se bindeteknik beskrevet ovenfor i Trefodsbesnøring.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Krydssurring 2 af 2.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Gå til starten af denne gruppe: Besnøring / Surring. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

A14. Takling og Splejsning:

A14-1. Alm. Takling:

Almindelig Takling. – Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A14-2. Syede Taklinger:

Syede taklinger.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

—————————————————————————————————————-

A14-3. Spansk Takling og Øjesplejsning:

Spansk Takling og Øjesplejsning. – Kilde: Beredskabsstyrelsen.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

A14-4. Øjesplejs:

Øjesplejs. – Tov el. wire splejset, så der dannes et øje. – Anvendes meget til fortøjningstrosser.

A14-5. Back Spice:

Back Spice. – En enkel og effektiv metode til afslutning af enden af et reb, hvori der fremstilles en kroneknude med strengene i enden, som derefter splejes tilbage i rebet.

A14-6. Kroneknude:

Gå til starten af denne gruppe: Takling og Splejsning. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

B. Viden om reb og tovværk:

Reb og tovværk:

Reb og tovværk findes i mange kvaliteter til mange forskellige formål.

Bjergbestignings- og klatreudstyret er blevet udviklet til at være et raffineret højteknologisk produkt – og udnyttes til fantastiske præstationer.

Bjergbestignings- og klatreudstyret (ofte i ret psykedeliske farver) er lavet så let som muligt – uden at det går ud over den styrke, der er nødvendig for at bremse et styrt. Det betyder til gengæld også, at udstyret er sårbart overfor slid, og at det skal bruges 100% korrekt for at være sikkert.

Smeltepunkt:

Når man bruger reb i klatresammenhæng er en af vigtigste egenskaber at rebet er lavet af fibre, der har et højt smeltepunkt, så det kan tåle at blive varmt uden at fibrene smelter sammen ved belastning i en bremseknude.

Ved skovarbejdermetoden, klatrer man i et 12½ mm reb og binder en låseknude, den såkaldte “Blake knot” med en strop af samme type reb. Dette reb er lavet af Polyester, som har et så højt smeltepunkt, at låseknuden ved korrekt brug er meget pålidelig og ikke smelter sammen.

Elasticitet (statiske og elastiske reb):

Til brug ved klatring udnytter man at nogle fibermaterialer er elastiske, og at andre er meget lidt elastiske.

Til klatring med  skovarbejdermetoden udnytter man at polyester er ret uelastisk – og kan derfor klatre op i et meget langt reb, uden at klatrerens bevægelser bliver opslugt af “elastikken” i rebet.

Til rebbaner udnytter man ligeledes uelastiske fibermaterialer, således at man kan lave en effektiv opstramning, det såkaldte statiske reb.

Til klatring med rebet som sikring lige som ved klippeklatring, bruger man reb med de fuldstændig modsatte egenskaber, nemlig så elastiske reb som muligt, de såkaldte dynamiske reb. Derved absorberer rebet en ret stor del af den belastning som klatrerens krop udsættes for ved et styrt.

Et dynamisk reb af klatrekvalitet er i stand til at optage en stor del af faldenergien, idet rebet strækker sig (op til omkring 40% ved et virkeligt slemt fald). At bruge andet en dynamiske reb til klatringslignende aktiviteter er direkte suicidalt – uanset om det sker under normal anvendelse eller i overlevelsessituationer!

(Forklaring: Et dynamisk reb overfører faldenergien gradvist via siddeselen til
menneskekroppen. Et statis reb har ikke denne elasticitet – derfor overføres hele
faldenergien på én gang. Det er slet ikke sikkert rebet kan holde til dette ryk – og hvad værre er; menneskekroppen kan heller ikke – man bliver simpelthen revet midt over!)

Flettet reb og Spundet reb:

Spundet reb er som oftest treslået, og det har den fordel, at det er meget let at lave et øje med en splejsning.

Til skovarbejdermetoden, er treslået polyester 14 mm tykt reb en god og forholdsvis billig type reb at klatre med, dog er et flettet 12½ mm reb nok bedre – og dyrere.

I moderne klatresport i øvrigt bruges langt overvejende flettede typer af reb – rebet er blevet udviklet til et højteknologisk produkt, som har nogle fantastisk gode egenskaber, samtidig med at det er meget let. Men til gengæld betyder det, at det er vigtigt at rebet bruges og opbevares korrekt.

Brudspænding eller -styrke: 

Rebfabrikanterne beregner selv den vægt, der vil forårsage brud på et reb. Beregningen tager ikke hensyn til slid eller rifter, stødbelastning eller knob. De kan derfor ikke betragtes som et sikkert udtryk for den arbejdsbelastning et reb kan tåle. Beregningerne er også baseret på rebets styrke når det er tørt, og et reb er svagere, når det er vådt eller forsynet med knob.

Sand og sten:

Dersom dit reb bliver fyldt med sand – så du skal putte det i vaskemaskinen (30 grader uden sæbe) en gang imellem, for at det ikke skal blive stift og ubehageligt. Sand imellem fibrene i rebet slider også rebets fibre “indefra”.

Gå til starten af dette afsnit: Viden om reb og tovværk. – Gå til Indekset for alle knob.

—————————————————————————————————————-

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.

—————————————————————————————————————-

C. Ordliste vedr. knob og stik mv.:

Knob:
Et knob er en knude, som bindes på et eller flere tove for at sammenføje disse eller lave øjer på tovet. Der er altså kun tov involveret. Eksempel: Råbåndsknob og flagknob.

Stik:
Et stik er en knude, som bindes omkring et emne eller fast til et emne. Et stik er således designet til at skulle anvendes sammen med en anden genstand. Eksempel: Dobbelt halvstik og pælestik.

Langtov:
Det stykke af rebet der kommer lige efter den faste part. – den del af rebet, der modtager trækket.

Ende:
Hermed menes oftest enden af en længde reb, hvorpå der bindes et knob.

Tampen:
Tampen er den ende af rebet, hvormed knobet udføres.

Faste part:
Den del af rebet, som er fikseret eller under trækspænding – i modsætning til den ende, der er fri (tampen), og hvormed knobet bindes.

Bugt:
En bugt er en åben løkke på et reb. – En bugt er den slappe del af et reb, der strækker fra tampen til langtovet. Det kan formes til et øje, når rebet bøjes helt tilbage mod sig selv.

1. foto viser en bugt. – 2. foto viser et øje eller tørn. – 3. foto viser en rundtørn.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Øje eller tørn:
Et øje eller en tørn er en lukket løkke på et reb. – Den del af et reb, der er bøjet sådan, at dets to parter mødes eller krydser hinanden. Det er også betegnelsen for en bøjning udført på enden af en længde reb som for eksempel er taklet eller splejset fast.

Rundtørn:
En rundtørn er halvanden tørn rundt om en pæl eller et andet reb.

Kinke:
Navn for en bugt på et reb, som kan ødelægge rebet, hvis det kommer under træk.

At hale tot:
At hale tot vil sige at stramme rebet an.

Kæntre:
Man siger at et knob kæntrer, hvis dets form ødelægges, det løsnes eller slipper helt, når det kommer under spænding. Nogle knob kæntrer man med forsæt som en metode til at binde eller løsne dem på.

Rebet sanser:
Rebet sanser, når det i et knob eller stik trækker sig så stærkt sammen om et andet reb, at dette derved fastholdes.

Rebet bekniber:
Rebet bekniber, når det sanser så stærkt, at det kiler sig fast og er vanskeligt at løse op.

Rebet skrænser:
Rebet skrænser, hvis det ikke holder, men glider.

Butt-enden:
Denne er den tykke del af et forfang, som er den sektion, der er fastgjort til en kasteline. Det er normalt monofilament med en brudstyrke på 9-10 kg. Sommetider anvendes dog vævet monofilament.

Bændsel:
Fastgørelse eller surring ved at binde med rundtørn af garn.

Dobbelt line:
En dobbelt line ligner et øje, men begge dele af linen kan bruges sammen i stedet for at arbejde med øjet, som linen danner.

Fastgørelsesknob:
Et knob, hvormed man sikrer et reb til en pæl, ring, lægte eller til et andet reb. De fleste af disse knob kaldes også stik.

Fid (Træpren):
En tilspidset træpind, der bruges til at arbejde på kordeler eller til at løsne disse med.

Garn:
Grundelementet, som reb og snor fremstilles af

Kabel:
Et meget tykt reb eller ankertrosse eller kæde.

Kabelslået:
Tovværk der består af tre højreslåede reb, som er snoet venstre om hinanden til et tykkere nislået reb eller kabel.

Kalv (Hjerte):
Den inderste del af et reb eller platning af mere end tre kordeler og desuden i de fleste vævede liner. Den kan bestå af en løst snoet kordel eller et bundt af parallelle garn og løber på langs af et større reb.

Karabiner:
Koblingsled af metal med en sikkerheds-lukkemekanisme. Anvendes til klatring

Kernmantel:
Et moderne syntetisk reb bestående af en glat yderbeklædning af tæt vævede fibre og en kalv af multifilament.

Klampe:
Et lille stykke træ eller metal med udragede ender, hvortil et reb kan fastgøres.

Ters:
F.eks. råbåndsknobet er let at løsne igen, og det kan udføres, selv om der er et begyndende træk i rebene. Ved hårdt træk anbringes en ters – træpind – på tværs i knobet. – Se en Ters.

Kordel:
Flere garn snoet sammen i modsat retning end garnene selv. Reb fremstillet af kordeler kaldes slået line i modsætning til flettet eller vævet line.

Kvadratflettet:
Reb med 8 kordeler. Stærkt og fleksibelt. Kordelerne er placeret parvis og de to par er snoet med uret og de to andre mod uret.

Line:
Fællesbetegnelse for tovværk uden nogen specificeret anvendelse, skønt ordet dog kan bruges i forbindelse med reb med en defineret anvendelse, f.eks. flagline.

Løst slået:
Et let snoet reb.

Merlespiger:
Et hærdet stålredskab beregnet til at adskille rebets kordeler ved splejsning eller takling. Er meget godt at have ved hånden når knob eller besnøringer er blevet våde, og derfor meget stramme.

Merling:
En tynd line af to kordeller, som oftest er løst snoet. Den anvendes til tacklinger på enderne af reb og kabler, for at forhindre at de flosser.

Platning:
Flettet tovværk udført i flad, rund eller firkantet form af mellem tre og ni snore.

Reb:
Tykt, stærkt tovværk, der måler mere end 25 mm i omkreds, fremstillet af sammensnoede kordeler af fibre.

Retslået:
Betegnelse for højreslået reb.

Rundtørn
En omgang af et reb, dvs. knobets grundelement. En rundtørn udføres normalt ved at føre tampen rundt om den faste part eller et øje

Sammenføjningsknob:
Det er som ordet siger, betegnelsen på et knob beregnet til at binde to ender reb sammen med.

Slækket:
Den del af rebet, der ikke er under trækspænding.

Slået:
Retningen på snoningen af kordelerne, der gør rebet til enten venstre- eller højreslået.

Snor:
En line med en diameter på mindre end 10 mm fremstillet af adskillige stramt sammensnoede garn.

Splejse:
Betegnelse for at sammenføje enderne af reb ved at flette kordelerne.

Stik:Se Fastgørelsesknob.

Stopper:
Et kort stykke reb eller kæde, der begrænser løbet af en line eller holder linen, mens den fastgøres.

Tackle:
Betegnelse for at sikre enden af et reb eller en kordel mod at flosse. Dette kan gøres enten ved hjælp af en masse rundtørn med garn, eller ved at splejse enden med sig selv.

Tamp:
Den del af et reb man anvender til at binde et knob – den “arbejdende del”. – Det modsatte af et langtov.

Tovværk:
Fællesbetegnelse for reb og liner.

Trosse:
Et reb eller kabel, der er tykt nok til bugsering eller fortøjning. Har normalt en omkreds på 13-60 cm.

Gå til starten af dette afsnit: Ordliste vedr. knob og stik. – Gå til Indekset for alle knob.

——————————————————————————————————————

Til toppen af denne side. – Til Hovedindhold. – Til mine 50 foretrukne knob. – Til 36 anbefalede knob. – Til 46 praktiske eksempler. – Til alle 170 indekserede knob.


Denne side er Knob B – Klik hér for at gå til siden Knob A.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.