Vildtanalyse og Afskydningsværktøjer

Der er nu udgivet: “Afskydningsværktøjer – Cull Tools” – Click here.

Wild Game Analysis, hunting bag and Cull Tools – see this page in English.

.

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Indledning:

Velkommen til verdens nok stærkeste bestandsanalyse og hidtil usete afskydningsværktøjer (pr. 2020) – for private og professionelle jægere, jagtudlejere, bestandsforvaltende myndigheder, jagtorganisationer, forskere og biologer.

De sidste min. 12-13 år har jeg arbejdet intenst på en Vildtanalyse, som indeholder en meget avanceret, uvildig, dynamisk og selvkontrollerende samt simulerende bestandsanalyse for mange jagtbare og ikke jagtbare vildtarter i alverdens lande. – Se Vildtanalysens startside.

De primære dele af Vildtanalysen er internationale, på både dansk og engelsk og lidt svensk.

I Vildtanalysen vælger Bruger selv alle betingelser og variabler (herunder jagtudbytte), og får derefter i tabeller og diagrammer detaljeret udredt, hvordan bestanden ser ud igennem 6 år, i status og i dynamik (forløb). Bruger finder det bedste bestandsudtag i Vildtanalysens 2. del. Alle gængse nøgletal vises, ligesom der ses en del helt nye nøgletal, som anskuer bestandsstatus og bestandsdynamik på en helt ny måde. – Se en Resultat- tabel.Se et Resultat- diagram.

Man kan også i denne Vildtanalyse optimere bestanden af trofæbærende handyr, til opnåelse af flere og stærkere bukke, tyre eller hjorte – vel at bemærke uden at ødelægge den i Vildtanalysen fundne bedste bestandssituation (bedste sammensætning, bedste afskydning osv.). – Se ét resultat af optimering.

På basis af denne Vildtanalyse er der etableret separate Afskydningsværktøjer for mange dyrearter i alverdens lande og separate Afskydningstabeller for råvildt i 8 lande (på dansk og engelsk), hvor bruger kan finde det sandsynlige antal dyr på for sin valgte dyreart, i det valgte lands distrikter og på landsplan – og også det rigtige jagtudbytte på landsplan, i landets distrikter – og som noget helt nyt også på sit eget definerede jagtareal.Se ét af Afskydningsværktøjerne.

Vildtanalysen og Afskydningsværktøjer er formentlig en verdensnyhed, og udkommer snart, og henvender sig til: jægere, jagtudlejere, de bestandsforvaltende myndigheder, de jagtlige organisationer, forskere og biologer m.fl. – og kan betragtes som et samfundsnyttigt redskab, til fremme og dokumentation af korrekt bestandsforvaltning og bæredygtig jagt.

Sidst på denne side kan du hente nogle .xlsx filer, til nærmere belysning og fremvisning af dette. Det anbefales dog, at du først ser hvad dette drejer sig om, i det efterfølgende.

OBS. Skriv til mig (under Kontakt), dersom du er interesseret i denne Vildtanalyse og dens separate Afskydningsværktøjer – eller har spørgsmål til dette.


Er der behov for denne Vildtanalyse og dens Afskydningsværktøjer?

Ja, det kan man bestemt sige at der er. – Som dokumentation for, at der ikke i mange år er foregået bæredygtig jagt på flere vildtarter, har vi jagtstatistikkerne, som indirekte viser meget store og gentagne fald i bestandene af f.eks. råvildt og elg i flere lande – og Vildtanalysens færdige analyser fortæller helt entydigt hvorfor, og viser hvordan der kan rettes op på dette.

F.eks. er bestandsudtaget hos råvildt i flere lande faldet stærkt – i Sverige ses fald i bestandsudtag hos råvildt over 22 år (1993-2016) = på 275.598 dyr, svarende til: 72 % – 3,28 % p.a., og i både Danmark og Norge falder råvildtbestanden også kraftigt. Elgs fald i bestandsudtag i Sverige over 34 år (1982-2016) = er på 92.621 dyr, svarende til: 53 % – 1,66 % p.a., og i Finland og Norge ses også store fald i elgbestandene.   

Spørger man 10 råvildtjægere om hvor mange dyr der sandsynligvis befinder sig på et givet jagtareal, og hvad det bedste bestandsudtag er hér – får man formentlig 9-10 forskellige svar, hvoraf jo kun ét svar kan være sandsynligt rigtigt. – Dette betyder antageligt at der bliver afskudt meget forskelligt på de 10 råvildtjægeres egne jagtarealer, i forhold til det sandsynligvis rigtigste bestandsudtag på disse jagtarealer – og dette må betragtes som skadeligt for bestanden og for jægerne – og må betegnes som ikke bæredygtig jagt.

Dit behov?: For at afdække dit behov for denne Vildtanalyse, og/eller dens separate Afskydningsværktøjer – udfordres du til en lille Test, hvor du besvarer nogle spørgsmål – hvorefter du meddeles om du allerede er en god bestandsforvalter, eller om du vil kunne have nytte af, eller måske har direkte behov for denne Vildtanalyse eller dens separate Afskydningsværktøjer.

Når du har læst denne side, kan du sidst på siden hente (åbne) filen: “Test din viden nu – har du behov for Vildtanalysen.xlsx” – for at teste om du vil have nytte af, eller har behov for Vildtanalysen eller dens separate Afskydningsværktøjer.


Entré til Vildtanalysen og Afskydningsværktøjer:

Vildtanalysen udkommer snart i flere Versioner, med stigende detaljeringsgrad og med 3 Brugerflader. Denne Vildtanalyse tror jeg er verdens p.t. stærkeste Vildtanalyse (bestandsanalyse), som anskuer bestandsanalyse på en helt anderledes måde, og med nye vinkler.

Også Afskydningsværktøjer udkommer snart, og disse må absolut være en længe savnet vare – da der hidtil ikke har været nogen hjælp til jægere og jagtudlejere, med hensyn til at estimere antal dyr på ens eget jagtareal – og at finde det sandsynligvis rigtigste jagtudbytte og den bedste afskydningsfordeling på dette eget jagtareal.

Både Vildtanalysen og Afskydningsværktøjer er internationale – på dansk og engelsk.

Allerede nu kan du (i bunden af denne side) åbne en .xlsx fil, som er en: Entré til hele den samlede Vildtanalyse inkl. Afskydningsværktøjer, som forklarer alt, og hvor du kan se en masse om råvildt og elg i forbindelse med bestandsudtag. – Et foto fra starten på denne fil ser sådan ud:

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Jeg tror at selv garvede jægere kan få nye input, og en anden opfattelse af vore vildtbestande og bestandsdynamikken i disse – ved at hente og gennemse ovenstående Entré.

Det er også i denne fil du kan teste din viden om råvildt og elg i Vildtanalysens 8 lande, og herved se om du en god bestandsforvalter på afskydningssiden – eller om du har behov for,- og nytte af denne Vildtanalyse, eller dens separate Afskydningsværktøjer:

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Når du har læst denne side, kan du (sidst på siden) hente (åbne) filen: “Entre til Vildtanalyse ved Jack Hansen.xlsx”, som er en Entré til hele den samlede Vildtanalyse inkl. Afskydningsværktøjer – hvor du kan læse alt om Vildtanalysen, dens Afskydningsværktøjer, dens Afskydningstabeller og dens Optimeringsmodel mv., og samtidigt få en masse inspiration og viden om vore bestande af råvildt og elg, bestandsforhold, bestandsstatus og bestandsdynamik m.m..

—————————————————————————————————————–

Afskydningsværktøjer (separate):

Disse Afskydningsværktøjer gælder råvildt, elg og andet hjortevildt, samt mange andre lignende dyrearter i hele verden.

Disse Afskydningsværktøjer kan anbefales varmt til alle verdens jægere der vil afskyde bæredygtigt i vildtbestandene, til alle jagtudlejere der vil fastlægge et lovligt antal skudte dyr på deres jagtarealer, og til de bestandsforvaltende myndigheder – især vedrørende råvildt og elg, men også vedrørende mange andre dyrearter.

Her ser du kort beskrivelse og enkelte udvalgte fotos af Afskydningsværktøjer, som er en række enkle og brugervenlige værktøjer, som alle indenfor området jagt og bestandsforvaltning på afskydningssiden kan erhverve sig separat og anvende – dette for opnåelse af bæredygtig jagt og en bedre sammensætning af valgte vildtbestand på deres egne jagtarealer, i distrikterne og på landsplan:

Afskydningsværktøjerne er beregnet til Brugere som ikke har tid, eller lyst til selv at foretage analyse i Vildtanalysen – men gerne vil opnå korrekt afskydning på deres egne jagtarealer, i distrikterne og på landsplan.

I Afskydningsværktøjerne kan jægere finde det bedste bestandsudtag og den bedste afskydningsfordeling på deres egne jagtarealer, ligesom jagtudlejere kan gøre det samme. – De bestandsforvaltende myndigheder og de jagtlige organisationer kan finde de bedste bestandsudtag og afskydningsfordelinger i distrikter og på landsplan.

I Afskydningsværktøjer kan du altså (for nok første gang nogensinde), finde sandsynlige antal dyr også på lige netop dit jagtareal, og det sandsynligvis bedste bestandsudtag (opdelt i voksne handyr, voksne hundyr og unger) på lige netop dit jagtareal – dette for råvildt, elg og andre dyrearter med lignende biologi og vilkår – dette i 8 allerede færdigdefinerede lande i Europa og i alverdens andre lande, som du selv skal definere vedr. størrelse mm.

Første foto: Europakort vedr. råvildt, elg og andre dyrearter – hvorfra man i filen: ”Afskydningsværktøjer – Cull Tools.xlsx” kan hoppe direkte til det aktuelle, ønskede Afskydningsværktøj, ved at klikke på: røde cirkler = Råvildt, blå cirkler = Elg og hvide cirkler = Andre dyrearter:

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Vedr. Afskydningsværktøj for vildt i den øvrige del af verden, anvendes Afskydningsværktøjet: ”L Alle dyrearter i alle lande / All animal species in all contries”:

Herunder ser du et fotos af alle Afskydningsværktøjerne i filen ”Afskydningsværktøjer – Cull Tools.xlsx”:

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Herunder ser du et foto af ét af de 16 Afskydningsværktøjer (Cull Tools), som findes i filen “Afskydningsværktøjer – Cull Tools” – som er meget enkle og brugervenlige – og filen kan erhverves (og anvendes) separat (- helt friholdt af den bagvedliggende Vildtanalyse, som er grundlaget (basis) for disse afskydningsværktøjer):

F.eks. Afskydningsværktøj for råvildt i Tyskland (i selve Afskydningsværktøjet er resultaterne naturligvis synlige):

I alle Afskydningsværktøjer er bedste Udbytteprocent og bedste Afskydningsfordeling allerede indskrevet (i de gule celler) – alt på basis af udførte vildtanalyser i selve Vildtanalysen (men Bruger kan også selv vælge disse værdier). – Bestandsstørrelsen er indsat, men denne kan Bruger selv ændre. – Bruger skriver selv sit jagtareals størrelse, og Afskydningsværktøjet foreslår dette areals kvalitet i forhold til et gennemsnitligt jagtareal i landet, men Bruger vælger selv denne kvalitetsværdi:

Ét af Afskydningsværktøjerne:

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Når du har læst denne side, kan du (sidst på siden) hente (åbne) filen: “Afskydningsværktøjer ved Jack Hansen.xlsx” – hvor du også kan se hvordan disse 16 nyttige og enkle værktøjer ser ud – for råvildt i 8 lande og elg i 3 lande, for råvildt og elg i alle verdens lande med råvildt og elg, samt for andre lignende dyrearter i alle verdens lande.

——————————————————————————————————————-

Afskydningstabeller (separate):

Disse separate Afskydningstabeller er Vildtanalysens enkleste og mindste resultatvisning, som måske vil kunne være tilstrækkelig for en del, eller måske mange råvildtjægere i Vildtanalysens 8 lande. – Tilgængelig på dansk og engelsk.

Disse Afskydningstabeller, som kun gælder råvildt i Vildtanalysens 8 lande, ses på én enkelt side, som man kan medbringe overalt på sin tlf., tablet e. lign. Man ser statiske tabeller vedr. afskydning, som med en lommeregner og papir og blyant let kan omregnes efter ens egne ønsker/forhold. – Tabellerne har forklarende eksempler.

Værdierne i disse Afskydningstabeller baserer sig også på Vildtanalysens variabler og resultater på tidspunkt for udførelse, men konverteres let til andre bestandsstørrelser, jagtarealstørrelser m.v..

Også hér kan du finde det bedste bestandsudtag på dit eget jagtareal.

Sådan ser Afskydningstabellerne ud (findes også på engelsk):

Se stort foto. – Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Læs nærmere herom på siden: “Entre til Vildtanalyse ved Jack Hansen.xlsx”, som kan hentes sidst på denne side – og hvor du også ser denne Afskydningstabel.

——————————————————————————————————————-

Selve Vildtanalysen:

I Vildtanalysen kan man foretage simulerende bestandsanalyse, som i korte hovedtræk viser:

  • Status for din valgte vildtart (jagtbar som ikke jagtbar), i dit valgte land.
  • Bestandsudvikling over 6 år, ved Brugers egenvalgte belastninger og vilkår.

Bruger finder i Vildtanalysen det sandsynligvis rigtigste jagtudbytte i enhver bestand af råvildt, elg og andre lignende dyrearter – i 8 færdigdefinerede lande og i alle andre lande, som Bruger selv definerer (størrelse mv.).

Bruger kan selv vælge analysens brugerinput og ændre alle de mange af mig (for)valgte variabler (både de biologiske og vilkårsbetingede). – Dette forhold gør Vildtanalysen uvildig.

Vildtanalysen er hele vejen igennem selvkontrollerende – dvs. at Brugerfejl og eventuelle fejl i analysen straks og automatiskt vil blive udmeldt visuelt.

Ovenfor nævnte betyder, at Vildtanalysen ikke har behov for ekstern validering fra nogens side.

I Vildtanalysen vises helt færdige analyser for råvildt i 8 lande i Europa, og for elg i 3 af disse lande – hvor de fundne bedste afskydninger og afskydningsfordelinger er fundet.

På dette sted skal ikke beskrives alle de ting som Vildtanalysen byder på, da alt kan læses i filen: “Entre til Vildtanalyse ved Jack Hansen.xlsx”, som kan downloades frit sidst på denne side – ligesom du kan se indhold i de efterfølgende fotos.

Men følgende skal dog nævnes:

Vi er i flere lande pt. på kollisionskurs med både råvildt og elg, hvor der ses stadigt gentagne fald i de årlige bestandsudtag – hvilket kunne være undgået, dersom man havde foretaget simulering af bestandssituationerne i en simulerende Vildtanalyse som denne. – Gentagne uønskede bestandsfald er ikke at overholde Jagtloven og De jagtetiske regler.

I Vildtanalysen er afprøvet (og gemt) mange sete offentligt fremførte og vidt forskellige og modsatrettede anbefalinger og anvisninger vedr. afskydning af råvildt, og siges kan det: at dersom mange eller alle jægerne følger de fleste af disse anbefalinger og anvisninger, vil råvildtbestandene kollapse – ingen tvivl om dette.

I Vildtanalysen er afprøvet (og gemt) Vildtanalysens 8 landes aktuelle jagtudbytte og afskydningsfordeling, for råvildt og elg – og årsager er fundet, til de sete store bestandsfald hos både råvildt og elg i flere lande, som jo dokumenteres af landenes Vildtudbyttestatistikker.

Som yderligere dokumentation af det pt. foreliggende behov for overvågende, simulerende bestandsanalyse samt praktiske Afskydningsværktøjer, ses i Vildtanalysen (og i filen: Entré) en række eksempler på afsindige og helt ødelæggende jagtudbytter på specifikke anonyme jagtarealer i Danmark. – Det kan dokumenteres, at jagtudlejere i kontrakter udlover/tillader årlig afskydning af råvildt, i et antal der ofte langt overstiger estimeret sandsynligt antal råvildt på jagtarealet pr. ultimo juli (- hvor bestanden er næsten størst).

At få indsigt i f.eks. råvildtbestandens eller elgbestandens sammensætning og dynamik, er virkeligt noget som en jæger ude på jagten kan drage stor nytte af – og det hele skal helst ende i at alle jægere afskyder rigtigt på deres egne jagtarealer, til sikring af bæredygtig jagt som overholder intensionerne med Jagtloven og de Jagtetiske Regler, som (efter min blidest formulerede mening): er så rundt og vagt formulerede, at de slet ikke er til nogen som helst hjælp i forbindelse med praktisk jagtudøvelse på afskydningssiden.

Det er ikke nok at blot se på udviklingen i bestandene, ved at kigge i jagtstatistikkerne. Kun ved simulerende bestandsanalyse kan man overvåge og udpege hvilke ting som går galt, og kun hér kan der opdages og (i rette tid) rettes op på en uhensigtsmæssig bestandssituationen. – For jagtbare vildtarter, er eneste måde at imødekomme en faldende bestand, at regulere på bestandsudtaget og den mindst lige så betydende afskydningsfordeling. – Det viser sig, at der ikke skal de helt store ændringer til for at rette op på en uhensigtsmæssig bestandssituation forårsaget af ikke bæredygtigt bestandsudtag.

Vildtanalysen kan anvendes til alle dyrearter med en biologi (herunder gennemsnitlig levetid) nogenlunde som råvildt og elg, men Vildtanalysens “basis dyrearter” er råvildt og elg.

Vildtanalysen kan anvendes til rigtigt mange dyrearter i alverdens lande, men Vildtanalysens “basis lande” er 8 lande i Europa:

Vildtanalysens 8 lande, hvor færdige analyser foreligger (er gemt i Vildtanalysen) for råvildt i alle 8 lande, og for elg i 3 af disse lande (Norge, Sverige og Finland).

I Vildtanalysen er gemt udvalgte billeder af færdigt udførte analyser af råvildt og elg i Vildtanalysens 8 lande. I disse kan man se fundet det bedste bestandsudtag og den bedste afskydningsfordeling, for råvildt i 8 lande og for elg i 3 af disse 8 lande. – Herved kan du også se hvordan der analyseres, ligesom du vil se: at der faktisk ikke skal de helt store ændringer til for at rette op på en uhensigtsmæssig bestandssituation.

I de gemte analyser ses også udført optimering af trofæbærende handyr (bukke og tyre), hvilket i øvrigt heller ikke kræver så store ofre som man måske ofte tror.

Herunder ser du nogle udvalgte fotos af Vildtanalysen:

Vildtanalysens startside:

Herunder ses valgt elg i Finland. – Bruger skal på denne startside kun vælge input i de 7 stærkt gule felter, hvorefter denne valgte bestandssituation straks er simuleret gennem 6 år, og bestandsdynamikken fremvises i form af tabeller og diagrammer samt samtlige gængse nøgletal indenfor bestandsanalyse – samt en del nye hidtil usete nøgletal:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

I Vildtanalysen findes rigtigt meget hjælp/assistance (Guider) til at anvende denne, og mange steder ses autogenererede konklusioner, som hjælper dig med at vurdere din bestandssituation – for at se om du skal forbedre din valgte bestandssituation ved at finde et bedre bestandsudtag og en bedre afskydningsfordeling.


Vildtanalysens indhold:

Hérunder ses Vildtanalysens Indholdsfortegnelse for 2. del af Vildtanalysen, i hvilken man finder den bedste bestandssituation (det bedste bestandsudtag og den bedste afskydningsfordeling for en jagtbar vildtart):

– denne Indholdsfortegnelse giver dig en opfattelse af, hvad Vildtanalysen indeholder af analyseområder og nøgletal – og alle mulige andre informationer:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Indholdsfortegnelse er delt i 2 fotos, og herunder ses næste foto:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Man klikker (i selve Vildtanalysen) på den ønskede position i Indholdsfortegnelsen ovenfor, og hopper direkte til positionens tabel og tilhørende diagram:

Vildtanalysens resultater – én af de mange Resultat- tabeller:

Herunder ser du en Tabel, visende 1. del af analysen: Din i analysestarten valgte bestandssituation, som altså ikke behøver at være en god bestandssituation:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Og herunder ser du et Diagram, visende 1. del af analysen: Din i analysestarten valgte bestandssituation, som altså ikke behøver at være en god bestandssituation:

Vildtanalysen resultater – ét af de mange Resultat- diagrammer:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

Herunder ser du ét af de autogenererede resultater af at optimere de trofæbærende handyr (hér vist for råbukke i Danmark), i Vildtanalysens optimeringsmodel. – Dette uden at forringe den i forvejen fundne bedste bestandssituation i Vildtanalysen.

Ét af de autogenererede resultater af optimering af trofæbærende handyr:

Vildtanalysens optimering af bukke i Danmark.

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————-

Hent filer, som du kan gemme, og meget gerne anvende og videreformidle til andre – efter følgende regler:

1. Der må ikke ændres eller redigeres i materialet.

2. Det skal angives at materialet er ophavsretsligt beskyttet, ved Jack Hansen 2020.

3. Materialet må kun benyttes i ikke- kommerciel sammenhæng, og der må ikke tjenes penge på materialet.

Du kan altså allerede nu hente (åbne) følgende filer, som er udpluk fra selve Vildtanalysen og den separate Afskydningsværktøjer- således at du forlods kan se dette.

Husk at: “Aktivere redigering” (øverst i filen du åbner), for at aktive links virker. – Når du henter disse .xlsx filer, bliver de automatisk sikkerhedsscannet.

Hent (åbn) først filen: “Test din viden nu – har du behov for Vildtanalysen.xlsx” – for at teste om du vil have nytte af, eller behov for Vildtanalysen eller dens Afskydningsværktøjer. – Om 10 – 12 min. (eller før) ved du om du er en god bestandsforvalter på afskydningssiden, som jæger, jagtudlejer eller anden slags bestandsforvalter – vedrørende råvildt i 8 lande i Europa og elg i 3 af disse lande.

Hent (åbn) filen: “Afskydningsværktøjer ved Jack Hansen.xlsx” – for at se hvordan disse nyttige og enkle værktøjer ser ud. – I denne fil kan du også se Vildtanalysens “Afskydningstabeller” i .xlsx filens nederste fane: “Råvildt – 2 Afskydningstabeller” til højre for fanen: “Afskydningsværktøjer-Cull Tools” nederst i skærmbilledet.

Hent (åbn) filen: “Entre til Vildtanalyse ved Jack Hansen.xlsx”, som er en Entré til hele den samlede Vildtanalyse inkl. Afskydningsværktøjer – hvor du kan læse alt om Vildtanalysen, dens Afskydningsværktøjer, dens Afskydningstabeller og dens Optimeringsmodel mv., og samtidigt på forhånd få en masse inspiration og viden om vore bestande af råvildt og elg, bestandsforhold, bestandsstatus og bestandsdynamik m.m..

Her er en lille bøn fra mig, på vegne af hjortevildtet:

Rigtigt mange jægere anvender stadigvæk hjertekuglen til hjortevildt, og skydebanernes bukkeskiver opfordrer (også helt uforståeligt) til rene lungekugler. Hjertekuglen anvendes på trods af, at hjertekuglen er en ren bløddelskugle, hvor dyret (både råvildt og især de større hjortearter) sjældent dør straks, og ofte ses hjortevildt løbe langt efter skuddet. – Når dyret kan løbe efter skuddet, kan det også altid føle angst og oftest (ca. 60 %, mener man) kan det føle smerte – hvilket er helt unødvendigt. Hjertekuglen er også årsag til de fleste eftersøgninger. – Hent (åbn) venligst filen: “JH Fyr hjertekuglen – anvend CNS- kuglen.xlsx”, og se dette dokumenteret grundigt. – Husk at: “Aktiver redigering” øverst i filen du åbner, for at alle aktive links virker.

Filen du kan hente ser sådan ud:

Se stort foto.– Tilbage hertil med “Tilbage pil” i øverste venstre hjørne.

——————————————————————————————————————-

Om mig:

– i forbindelse med dette igangværende projekt:

Vildtanalysens udvikler og ejer: Jack Hansen, Nordsjælland i Danmark-DK.

Min baggrund:

Jeg har været aktiv jæger siden mit 10. år, altså i rundt regnet 58 år. Jeg startede som maskinsnedker, og har flg. uddannelser: Trætekniker, Merkonom i regnskab, Fysiurgisk uddannelse og Bygningskonstruktør. Jeg har i mange år arbejdet som beregner og kalkulator, og har arbejdet meget med grafiske ting, såsom publikationer, rapporter og redegørelser m.m.

Jeg har i mange år forsket i råvildt på privat plan – i flere lande, både i og udenfor jagtsæson.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om Vildtanalyse og de separate Afskydningsværktøjer og / eller hvis du er interesseret i at erhverve dig disse når de udkommer.

Jack, og i baggrunden ses Johannes, som tog mig med på jagt da jeg var 10 år – og lige til sidste år. Smeden Johannes var en rigtig dygtig og human jæger. – Han var en særdeles god og betænksom læremester, og vist nok meget retfærdig.

Herunder ser du et galleri med udvalgte fotos fra Jack Hansens Vildtanalyse med tilhørende separate afskydningsværktøjer og afskydningstabeller:

Galleri:


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.