Om massagen

Ved massagen hos dig:      

Denne side vedrører denne hjemmesides primære del, som er Massage, og er forbundet med siden: Forside – Velkommen hos den mobile massør Jack fra Nordsjælland.

Ved Fysiurgisk massage medbringer jeg en let briks, og du stiller håndklæde og evt. lagen til rådighed. – Nogle kan ikke lide at ligge på en briks, og foretrækker du en massage på gulvet, der er mere Thai- lignende, bedes du stille madras eller lignende til rådighed.

Er det første gang vi ses, sludrer vi lidt om din fysik og eventuelle skavanker samt dine forventninger.

Du bedes meddele mig om eventuelle væsentlige sygdomme/allerede stillede diagnoser og igangværende behandlinger/undersøgelser, forinden behandling. Tager massagen længere tid end 1 time, grundet særlige skavanker/lidelser, er prisen den samme.

Er du genert siger du bare dette, så tages der særlige hensyn hertil. – Vi har alle forskellige blufærdighedstærskler som skal respekteres, og føler du undervejs i massagen, at ”det er for tæt på”, så siger du bare til straks.

Ved behandlinger af børn (under 18 år), skal én af forældrene være til stede under hele behandlingen.

Alene en læge kan diagnosticere, og skulle jeg finde noget jeg er utryg ved, vil jeg altid henvise dig til læge (- se også i Leksikon, under Forord).

Jeg anvender under den Fysiurgiske massage normalt også zoneterapi, bindevævsmassage og til tider også dele af Thaimassage og ansigtsmassage, og i nødvendig udstrækning akupressur (punktvis tryk) – men du vælger selv din ønskede massageform og omfanget af denne. – Der anvendes uparfymeret massageolie.

Længere nede kan du læse mere om:

Se et par fotos fra massagen herunder:


Sådan virker massagen:

Den Fysiurgiske massage og Thaimassage er begge dybdegående massageformer.

Massagen påvirker huden, muskelfibre, arterie- og venesystem samt lymfesystemet, og enkelte steder til en vis grad også benhinden (periosten) på knoglerne.

Dét der sker fysisk under massagen er kort fortalt, at massagetrykket mod huden presser vævsvæske mere eller mindre ud af muskelfibre, celler, blodårer, vener og lymfe systemet.

Når massagetrykket er sluppet, vil nævnte dele genfyldes med vævsvæske – i retning mod hjerte. Dette bevirker, at der under massagen sker dén vigtige proces, at vævsvæsken presses ud af væv med og uden infiltrationer – til fornyet iltning af blod og til optagelse af næring, ligesom lymfesyste­mets cirkulation forøges – for rensning af affaldsstoffer.

Der sker nogenlunde de samme processer når en hvilende krop masseres, som når en krop f.eks. dyrker sport. Ved massagen er det presset fra massørens hånd der giver effekten, ved sporten er det kroppens egne muskler, som sammentrækker sig og giver effekten.

Ved fuld kropsmassage nås og påvirkes hele legemets overflade. Dvs. at en stor del af muskler, blodbane og lymfecirkulation kan påvirkes. Dette er ikke altid tilfældet ved f.eks. hårdt legemligt arbejde eller sport, hvor oftest kun bestemte muskelgrupper påvirkes. F.eks. når man cykler, bruges kun ca. 30 % af musklerne i tilstrækkelig grad for hovedparten af disse muskler. – Se omregningsfaktorer for fysysk aktivitet i Leksikon.

Ved kun at massere en ryg, nakke eller skulder, opnås ikke den samlede positive effekt af massagen. At påvirke et kredsløb ét enkelt sted, vil kun være nyttigt lige dét sted.

Når der presses på hele hudens overflade vil hele det sammenhængende kredsløb (blod- og lymfesystem) blive påvirket, både det overfladisk liggende og det dybtliggende. Som eksempel på dette kan nævnes, at trykker man på en vandfyldt vandslange ét sted, så vil trykket stige i den øvrige del af vandslangen.


Sådan virker massagen – lidt mere teknisk forklaret:

Man kan lidt forenklet dele vævsvæske op i blod, lymfe og såkaldt interstitiel vævsvæske. Blodet befinder sig i blodsystemet, bestående af hjerte, arterier, arterioler og i kapillærer samt i venerne – alt cirkuleret af hhv. hjerte og venepumpe (musklers og massages tryk mod vener).

Lymfevæsken cirkulerer i sit eget fint forgrenede åresystem, med strategisk placerede lymfe­knuder (nodier), som er rensestationer samt forsvarspositioner under infektioner. Fremdrift i lymfesystemet sker alene ved venepumpe (musklers og massages tryk mod væv).

Den interstitielle vævsvæske er groft sagt væsken inde i cellerne (intracellulær væske) og væsken udenfor cellerne (ekstracellulære væske).

Massagen påvirker huden, muskelfibre, arterie– og venesystem samt lymfesystemet, og enkelte steder til en vis grad også benhinden på knoglerne (periost).

Massagen presser den interstitielle vævsvæske og blod hen til de fineste dele af blodbanen – nemlig kapillærerne, hvor der sker diffusion (gennemtrængning frem og til­bage) mellem blod og den interstitielle vævsvæske – i hvilken den vigtige proces diffusion af substanser foregår, hvorved der bliver tilført vævsvæsken nye næringsstoffer, og hvor der bliver borttransporteret affaldsstoffer der opstår efter cellernes udvinding af næringen.

Herefter presser massagetrykket og hjertets pulstryk blodet fra kapillærerne til venolerne, gradvist videre til større og større vener via venepumpe, videre til cirkulationspumpen hjertet via dettes højre forkammer. Hjertet pumper blodet videre ud i arterier og arterioler – for igen at ende i kapillærerne. Cirkulationsforløbet er sluttet.

Undervejs i dette forløb sker der iltning af blodet i det lille kredsløb lungerne. Denne ilt (oxygen) pumpes til vævsområdernes celler, idet ilt er en af hovedsubstanserne fra hvilket energi bliver udledt, når der kombineres med tilførsel af proteiner, carbohydrater, glykose, fedt m. fl.

Vælg Leksikon, hvis du vil have dybere indsigt i f. eks. blodcirkulation, lymfesystemet m.v. – I Leksikon kan du også se tegnede illustrationer.


Således vil massagens fordele kunne være:

 • Nyttig bearbejdning af muskler, der ikke bliver brugt tilstrækkeligt hver dag.
 • Stimulere utallige muskelfibre (muskelceller) og deres nervereceptorer.
 • Nyttig, forebyggende påvirkning af sunde muskler, som stimuleres ved cirkulationsforøgelse. – Se blodcirkulation. – Se det lymfatiske system.
 • Nyttig påvirkning af og vedligehold af sunde sener og led.
 • Lindre lændesmerter forårsaget af f.eks. rygskævhed.Se delene i en rygsøjle.
 • En svag og/eller sårbar ryg/lænd kan styrkes med jævnlig massage.
 • Afhjælpe ved skævheder i rygsøjlens halsdel.
 • Myosedannelser (infiltrationer) i muskler kan modvirkes/afhjælpes/forebygges.
 • Påvirke ødemer positivt (vand i kroppen) – afhængigt af årsag.
 • Fedtdepoter på polstrede dele af kroppen kan til en vis grad opløses, ved brug af jævnlig massage.
 • Nyttig påvirkning ved yderlige åreknuder (men ikke helbredende).
 • Blodsprængninger i hud modvirkes ved regelmæssige behandlinger.
 • Tennisalbue og golfalbue (tværmassage). – Se en albue.
 • Vand i led (massage af ledkapsel).
 • Slidgigt i knæ. – Se princip i knæ.
 • Diskusprolaps i lænden (afslappende massage).
 • At lindre iskias – smerter.
 • Læggekramper (stimulerer kredsløb, øger ilttilførsel, strækninger).
 • Forøge flow i den interstitielle vævsvæske (vævsvæskebalance) og i lymfesystemet. – Dvs. udtvingning af affaldsstoffer.
 • Afhjælpe ved forvridninger og forstuvninger.
 • Afhjælpe ved slag, insektstik og præmenstruelle spændinger.
 • Afhjælpe en “frossen skulder”.
 • At afhjælpe effekten af svage bugmuskler.
 • Stimulere ryggens spinalnerver.
 • At kosmetisk påvirke den synlige hud.
 • Appelsinhud (cellulitis) kan ofte modvirkes og forebygges.
 • At modvirke blodsprængninger.
 • Selv år efter kunne løsne arvæv efter f.eks. forstuvning eller knoglebrud.
 • Jævnlig massage fører ofte til at spændingshovedpine optræder sjældnere el. mildere.
 • Modvirke kronisk anspændthed.
 • Modvirke spændingshovedpine.
 • Kunne opløse muskelstramhed efter f.eks. for hård træning.
 • Modvirker forhøjet muskeltonus (musklers forøgede spændingstilstand i hvile), i en vis grad.
 • Kunne lindre og formentlig forkorte forløbet af en fibersprængning.
 • Muskelskader kan afhjælpes/mildnes, således at hurtigere heling indtræder.
 • Muskelspændinger og infiltrationer kan modvirkes/afhjælpes/forebygges.
 • Ledskader (ved f.eks. sportsskader m.v.) kan modvirkes/afhjælpes/mildnes.
 • Stimulering af venepumpen. – Se Veneløb.
 • Stimulere et neddroslet parasympatisk nervesystem.
 • Forøge gennemstrømningen i både arterie– og venesystem og i kapillærer (hårkarnet).
 • Forøge den subcutane (underhudens) og dybereliggende blodcirkulation.
 • Være nyttigt både før og efter sportspræstationer.
 • Modvirke stres (flere læger mener at op til 50 % af alle sygdomme udløses af stres).
 • Kunne dulme, berolige og øge hudfølsomhed. – Se princip i hud.
 • At afhjælpe effekten af fjernede lymfeknuder. – Se lymfesystem fra siden.
 • At lindre menstruationssmerter.
 • Får klienten til at slappe af og afstresse, samt giver både fysisk og psykologisk velvære.
 • Visuelt kunne afsløre ting der bør diagnosticeres af læge.

Se også: Terapi massage på siden Muskler, som er ét af 8 underpunkter (områder) på siden: Leksikon.


Herunder ser du links til et udvalg af sygdomme:


Jeg giver herved følgende gode råd:

● Søg altid læge ved mistanke om sygdom, og følg dennes råd til hver en tid

● Bring hver dag alle led i yderste stillinger – flere eller mange gange.

● Når du sidder i en stol – varier dine stillinger, og sid ofte i helt skæve stillinger.

● Lad ikke stolesædets forkant klemme under lårene (ikke lukke for cirkulation af blod og lymfevæske).

● Undgå de samme gentagne bevægelser og belastninger, men forsøg at variere disse mest mulig.

● Overbelast ikke beskadigede led og muskler, eller led og muskler med lidelser. 

● Gå ikke for længe (inden lægebesøg) med f.eks. en skulder der er hæmmet i bevægelser, er øm eller giver smerter – idet visse lidelser har en tendens til at manifestere sig/blive kroniske.

● Folk der arbejder ude og i kolde og/eller i fugtige miljøer bør være iført passende varmt tøj, da kolde muskler lettere påvirkes uhensigtsmæssigt og beskadiges, ligesom kolde fugtige miljøer disponerer for – eller forværrer gigt.

● Undgå træk, og lyt til kroppen vedr. hvilken rumvarme den skal arbejde/befinde sig i.

● Ved stikkende, brændende smerter samt kramper og lammelser, f.eks. under sport, arbejde, løb og cykling m.v. = stop da straks.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

    Gå til starten af hjemmesiden: Forside.